Lidokain za sprječavanje grlobolje nakon operacije u općoj anesteziji

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa o učinku lidokaina u sprječavanju grlobolje u pacijenata nakon operacije u općoj anesteziji. Opći anestetici su lijekovi koji se koriste za sedaciju ljudi. Mogu se primijeniti intravenski (i.v.), putem maske, ili putem endotrahealnog tubusa - plastične cijevi smještene u dušniku, a koja prolazi kroz usta i glasnice. U ovom sustavnom pregledu anestetici su primijenjeni putem endotrahealnog tubusa.

Dosadašnje spoznaje

Grlobolja je česta nuspojava uporabe općih anestetika. Obično nastaje zbog primjene endotrahealnog tubusa koji se kroz usta pacijenta postavlja u dišni put, kako bi dišni put bio otvoren, te kako bi se osiguralo adekvatno disanje. Pacijenti se ponekad trzaju i kašlju tokom postavljanja endotrahealnog tubusa, ali čak i ako nisu, prisutnost tubusa tokom operacije može izazvati grlobolju. Postoji mogućnost primjene lijekova, poput lokalnih anestetika, u svrhu sprječavanja postoperativne grlobolje. Lokalni anestetici su lijekovi koji sprječavaju osjećaj boli. Primjenjuju se na jednom specifičnom području, a ne na cijelom tijelu (stoga se i zovu lokalni).

Obilježja studija

Dokazi se odnose na podatke iz istraživanja koja su objavljena do listopada 2013. U sustavni pregled je uključeno 19 randomiziranih kontroliranih pokusa (1940 isptianika). Pretraživanje literature ponovljeno je u veljači 2015 i pronađene su četiri nove studije koje bi se mogle uključiti u ovaj sustavni pregled. Te će se studije razmotriti prilikom izrade nove verzije ovog sustavnog pregleda. Lidokain je primijenjen na način da je bio umetnut u balončić tubusa (balončićem se osigurava da tubus ostane na mjestu), poprskan po glasnicama pacijenta ili u obliku gela premazan po vrhu tubusa.

Ključni rezultati

Zbirni rezultati svih uključenih studija pokazuju pozitivne rezultate u prilog uporabe lidokaina. Međutim, rezultate treba uzeti s oprezom. Iako mogući negativni učinci primjene lidokaina nisu prikazani u uključenim ispitivanjima, postoji nekoliko prikaza slučajeva vezanih uz toksičnost lidokaina, iako je to vrlo rijetka pojava.

Kvaliteta dokaza

Za terapiju lidokainom u odnosu na kontrolu, kvaliteta dokaza za rizik od nastanka grlobolje je bila niska. To je zbog toga što većina ispitivanja nije opisala kako je prikriveno koji su ispitanici u kojoj skupini te su rezultati rizika od grlobolje bili nedosljedni. Kvaliteta dokaza o težini grlobolje, mjerena vizualno-analognom ljestvicom, bila je umjerena.


Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Sara Matijević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information