Kemoterapija za liječenje uznapredovalog karcinoma želuca

Dosadašnje spoznaje

Od svih osoba sa karcinomom želuca, u zemljama gdje se rana dijagnostika (probir) ne izvodi rutinski, njih 80% do 90% se dijagnosticira u uznapredovalom stadiju kada se tumor ne može operirati ili se, unutar pet godina nakon kirurškog zahvata, ponovo pojavljuje . U uznapredovalom stadiju bolesti, prije započinjanja bilo koje sustavne kemoterapije, obavezno je testiranje na prisustvo receptora humanog epidermalnog faktora rasta (skraćeno HER-2). Liječenje osoba s prekomjernom pojavom HER-2, u odsustvu kontraindikacija, provodi se kombiniranom terapijom cisplatin/fluoropirimidin i trastuzumabom (monoklonalno antitijelo usmjereno izravno protiv HER-2).

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražene su biomedicinske baze podataka (MEDLINE, Embase, Cochraneov središnji registar za klinička ispitivanja) kako bi se pronašle studije objavljene do lipnja 2016. U sustavni pregled uključene su 64 randomizirane kliničke studije, od toga njih 60, s ukupno 11.698 sudionika, opisale su podatke o preživljenju. Isključeno je 195 studija koje nisu zadovoljile kriterije za uključivanje u analizu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza varirala je od vrlo niske do visoke, ovisno od usporedbe i ishoda koji su ocjenjivani. Kvaliteta dokaza bila je niža, zbog rizika od pristranosti, velikih razlika među istraživanjima i nepreciznosti podataka.

Ključni rezultati

Kemoterapija poboljšava preživljenje (oko 6,7 mjeseci) i kvalitetu života u usporedbi s jedino pružanjem najpogodnije potporne skrbi. Prva linija kombinirane kemoterapije poboljšava preživljenje (za jedan mjesec) u usporedbi s primjenom 5-FU u monoterapiji.

Izgleda da dodavanje docetaksela kemoterapijskim protokolima na bazi platine i fluoropirimidina produljuje preživljavanje (za nešto više od jednog dodatnog mjeseca) na račun povećane toksičnosti (štetnih učinaka). Nejasno je da li korist od dodavanja trećeg lijeka (docetaksel ili epirubicin) kemoterapijskoj kombinaciji platina-fluoropirimidin nadmašuje rizik povećane toksičnosti.

U izboru terapijskog režima bitno je uzeti u obzir profil nuspojava i učinak ovih nuspojava na kvalitetu života svakog pojedinca, kao i problem tumorske mase i nužnost brzog djelovanja. Nadalje, kemoterapijski protokoli s irinotekanom produžili su preživljenje (za dodatnih 1,6 mjeseci) u odnosu na protokole koji nisu sadržali irinotekan.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Kusturica
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information