Mjere za smanjivanje medicinskih pogrešaka u primarnoj skrbi odraslih

Koji je cilj ovog pregleda literature?

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je odrediti najbolji način za smanjivanje medicinskih pogrešaka zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj skrbi odraslih pacijenata koje dovode do bolničkih prijema, posjeta hitnim službama, te do smrtnih ishoda. Htjeli smo istražiti je li bolje aktivnosti usmjeriti na zdravstvene radnike pojedinačno (npr. edukacijskim materijalima i podsjetnicima o doziranju lijekova i sl.), mijenjati organizaciju primarne skrbi propitivanjem profesionalnih uloga, kao što je mogućnost da sestre i farmaceuti propisuju lijekove, ili strukturne akcije na organiziranju kontrole kvalitete službi što bi moglo dovesti do smanjivanja medicinskih pogrešaka zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj skrbi Prikupili samo i analizirali sve relevantne studije kako bismo odgovorili na ovo pitanje te smo našli 30 studija.

Ključne poruke

U ovom Cochrane pregledu je obuhvaćeno 30 studija (169.969 sudionika) koje pokazuju da mjere za smanjivanje medicinskih pogrešaka, poput revizije lijekova koju provode farmaceut ili liječnik vjerojatno čine malu ili nikakvu razliku kad je u pitanju broj osoba zaprimljenih u bolnicu, broj bolničkih primitaka, broj posjeta hitnoj službi ili smrtnih ishoda. Uglavnom, sve mjere opisane u ovom pregledu su pokazale da imaju nejasni učinak. U literaturi nisu pronađene nikakve kliničke studije koje su zadovoljile kriterije za uključenje u ovaj sustavni pregled literature. Glavno ograničenje ovog pregleda literature je mali broj studija koje su se odnosile na pojedinu metodu i niska kvaliteta dokaza.

Cilj istraživanja

Propisivanje lijekova je jedno od najmoćnijih alata dostupnih liječnicima opće medicine u sprječavanju i liječenju bolesti. Medicinski uzrokovani štetni događaji mogu biti kad ljudi imaju štetne reakcije na lijekove (obično se ne mogu spriječiti) ili mogu biti rezultat medicinskih pogrešaka (obično se mogu spriječiti). Proučili smo učinkovitost profesionalnih i organizacijskih metoda u usporedbi sa standardnom skrbi u primarnoj strukturi zdravstvene zaštite (uključujući liječnike opće medicine, farmaceute u zajednici, domu pacijenta, mjesta pružanja skrbi u zajednici, poliklinike za vanjske pacijente, ustanovama za skrb starijih osoba) kako bismo smanjili medicinske pogreške koje se mogu spriječiti, a vode do bolničkih prijema, posjeta hitnim službama i smrtnim ishodima kod odraslih kojima je propisan lijek ili terapija u primarnoj skrbi.

Koji su glavni rezultati ovog Cochrane sustavnog preglednog clanka?

Uključili smo 30 studija u našu analizu. Intervencije analizirane u 26 studija podijelili smo u organizacijske, a preostale četiri kao profesionalne mjere. Nismo pronašli strukturne mjere (akcije) u našem istraživanju. Studije uključene u ovaj Cochrane pregled literature pokazale su na temelju umjerenog i niskog stupnja kvalitete dokaza, da mjere u primarnoj skrbi za smanjivanje medicinskih pogrešaka koje bi se mogle spriječiti, najvjerojatnije čine malu ili nikakvu razliku na broj ljudi primljenih u bolnicu, ili broj bolničkih liječenja, posjeta hitnim službama ili smrtnih ishoda. Većina studija je provedena u Velikoj Britaniji ili SAD-u. Studije provedene u bogatijim zemljama među siromašnijim stanovništvom ili u siromašnijim zemljama nisu bile osobito zastupljene. To može utjecati na uopćavanje rezultata.

Kvaliteta dokaza

Pronašli smo da je većinom kvaliteta dokaza kod profesionalnih mjera da znatnije utječu na zabilježene ishode: umjerena kvaliteta dokaza kod bolničkih prijema, visoka kvaliteta dokaza za broj ljudi zaprimljenih u bolnicu, niska kvaliteta dokaza za broj posjeta hitnim službama i umjerena kvaliteta dokaza kod smrtnih dokaza. Kvaliteta dokaza kod organizacijskih mjera je pokazala manji utjecaj: vrlo niska kvaliteta dokaza kod bolničkih prijema, niska kvaliteta dokaza za broj ljudi primljenih u bolnicu i vrlo niska kvaliteta dokaza za broj posjeta hitnim službama i za broj smrtnih ishoda.

Potrebno je više raditi na unapređivanju kvalitete studija, od selekcije sudionika i adekvatne zaštite identiteta sudionika i procjenitelja u istraživanjima. Sudionici koji su napustili studije su bili otežavajući faktor za kvalitetu dokaza. Financiranje uključenih studija je bilo iz različitih izvora i teško je odlučiti da li je financiranje utjecalo na rezultate studija.

Datum pretraživanja literature

Pretraživali smo studije koje su bile objavljene do 4. listopada 2016.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Biserka Bastijančić-Kokić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information