Antibiotici za sprječavanje bakterijskog endokarditisa u dentalnoj medicini

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Ovaj sustavni pregled, proveden unutar Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje (engl. Cochrane Oral Health Group) analizirao je dokaze iz kliničkih studija koje istražuju trebaju li ljudi izloženi povećanom riziku od bakterijskog endokarditisa, ozbiljnim infekcijama ili upalama stijenke srčanih klijetki, rutinski uzimati antibiotike prije invazivnog dentalnog zahvata da bi se smanjila pojavnost endokarditisa, broj smrtnih slučajeva i pojavnost ozbiljnih bolesti kojima je ta skupina ljudi izložena.

Dosadašnje spoznaje

Bakterijski endokarditis (BE) je upala unutarnjeg dijela srca, rijetka bolest te je općeprihvaćeno da će od nje patiti 10 od 100.000 ljudi svake godine. Infekcija se često razvija na prethodno oštećenim ili deformiranim područjima srca. Obično se liječi antibioticima, iako je BE stanje opasno po život i do 30% ljudi koji od njega pate umru, čak i uz primjenu antibiotske terapije.

Smatra se da invazivni dentalni zahvat može uzrokovati BE u ljudi koji su skloni njegovom razvoju. Nije poznato koliko je slučajeva BE-a (ako je i jedan) izravno uzrokovano tim putem. Mnogo dentalnih postupaka dovodi do pojave bakterija u krvi (bakterijemija) i, premda se imunosti sustav tome brzo suprotstavlja, vjeruje se da bakterijemija može dovesti do BE u malog broja ljudi izloženih riziku. Mjere opreza preporučene su u mnogim državama da se prije izlaganja invanzivnim dentalnim zahvatima u ljudi povećanog rizika od BE provede liječenje antibioticima u svrhu smanjenja mogućnosti razvitka BE. Međutim, nedavne britanske smjernice su preporučile da antibiotici nisu potrebni u slučajevima bilo kakvog interventnog postupka, dentalnog ili operacijskog.

Neke institucije su dovele u pitanje svrhu rutinskog korištenja antibiotika, raspravljajući da je velika proširenost propisivanja antibiotika za posljedicu imala razvitak rezistencije mnogih organizama na uobičajene antibiotike te da povremeni suprotni učinci antibiotika (teške alergijske reakcije) mogu prevagnuti u odnosu na potencijalne koristi.

Značajke istraživanja

Dokazi na kojima se temelji ovaj pregled dolaze iz kliničkih studija objavljenih do siječnja 2013.

Cilj je bio utvrditi utječe li preventivna (profilaktička) primjena antibiotika, u odnosu na druge lijekove ili placebo, prije invazivnih stomatoloških zahvata u ljudi izloženih riziku ili visokom riziku bakterijskog endokarditisa, na broj smrtnih slučajeva, teške bolesti ili učestalost endokarditisa.

U ovaj pregled uključeno je jedno istraživanje, koje je usporedile ljude s visokim rizikom endokarditisa koji su razvili BE sa skupinom ljudi s visokim rizikom od endokarditisa koji nisu razvili BE. Studija je bila opažajna studija parova (slučajeva i kontrola) provedena u Nizozemskoj. Pregledani su podatci 349 osoba koje su razvile BE tijekom dvije analizirane godine. Ti su ljudi uspoređeni sa sličnom skupinom ljudi koja nije razvila BE-a. Svi oni koji su sudjelovali u istraživanju bili su podvrgnuti inavazivnom medicinskom ili stomatološkom postupku. Dvije skupine su uspoređene s obzirom na to koja je primila preventivne antibiotike prije tih postupaka i koja nije.

Ključni rezultati

Temeljem objavljenih podataka nije jasno je li uzimanje antibiotika – kao preventivna mjera protiv BE-a prije podvrgavanja invazivnom dentalnom zahvatu – učinkovito ili nije.

Ne postoji studija koja procjenjuje broj smrtnih slučajeva, ozbiljne nuspojave koje zahtijevaju prijam u bolnicu, druge nuspojave ili trošak implikacija liječenja.

Nema dokaza koji bi bili sukladni prethodno objavljenim smjernicama u tom području. Nije jasno nadilaze li potencijalna šteta i troškovi antibiotske administracije neki koristan učinak. Zbog etičkih razloga, zdravstveni radnici trebaju s pacijentima razgovarati o potencijalnoj koristi i štetnosti preventivnog antibiotskog postupka prije nego li se donese odluka o propisivanju antibiotika.

Kvaliteta dokaza

Iako su vanjski čimbenici koji se odnose na studiju, kao što je uključivanje relevantnih sudionika i dobrih definiranih postupaka, bili dobri, vrsta studije – koja je bila retrospektivna i opservacijska – nosi značajan rizik od pristranosti i krivih zaključaka zbog čega takve studije nemaju visoku pouzdanost.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Josipa Ordulj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr