Kortikosteroidi za liječenje Duchenneove mišićne distrofije

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitano je postoje li novi dokazi o učinku kortikosteroida na produženje hodanja, poboljšanje mišićne snage i funkcije u Duchenneovoj mišićnoj distrofiji (DMD) osobito pri dugotrajnoj primjeni (dulje od 2 godine)? Usporedba učinkovitosti i nuspojava različitih kortikosteroida i različitih protokola.

Dosadašnje spoznaje

DMD je neizlječiva bolest koja započinje u djetinjstvu i pogađa gotovo isključivo dječake. Mišićna slabost i nemogućnost hodanja uzrokuje invalidnost, uporabu kolica i ranu smrt. Randomizirana klinička ispitivanja su pokazala da kortikosteroidi poboljšavaju mišićnu snagu i funkciju do 6 mjeseci i snagu do 2 godine (dokazi o učinku na funkciju do 2 godine su ograničeni). Podaci iz drugih vrsta studija ukazuju da kortikosteroidi omogućavaju bolje funkcioniranje u razdoblju od 5 godina u mnogih bolesnika. Dugoročna korist liječenja je nejasna i mora se odvagnuti u odnosu na dugoročne nuspojave. Također nije jasno da li se različiti kortikosteroidi znatno razlikuju po pitanju nuspojava. Ranije verzije ovog Cochrane sustavnog pregleda nisu pronašle dostatne dokaze za procjenu učinkovitosti i nuspojava između povremenog ili svakodnevnog uzimanja kortikosteroida.

Obilježja studija

U literaturi je pronađeno 12 kliničkih studija u kojima je istraživan učinak liječenja kortikosteroidima na ukupno 667 dječaka, a dvije studije su u tijeku. U 12 završenih studija je ispitivano liječenje: kortikosteroidima u usporedbi s placebom (lijek bez aktivnih sastojaka) u 9 istraživanja, prednizon svakodnevno u usporedbi s primjenom jednom tjedno u 1 istraživanju, i deflazokort u usporedbi s prednizonom u 3 istraživanja. Neke studije su provele više usporedbi, neke bez potpunog prikaza podatka ili s rezultatima koje nije bilo moguće analizirati.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

U jednoj dvogodišnjoj studiji usporedbe kortikosteroida (deflazokort) s placebom ispitivan je učinak kortikosteroida na očuvanje hodanja, ali podaci se nisu mogli upotrijebiti za analizu. Većina studija nije prikazala učinak na očuvanje hodanja.

U standardnoj dozi od 0,75 mg/kg/dnevno kortikosteroidi su poboljšali mišićnu snagu i funkciju u trajanju 6 mjeseci u usporedbi s placebom. Ti rezultati proizlaze iz 4 studije (ukupno 152 sudionika) sa srednjom kvalitetom dokaza. Poboljšanja su bila pokazana u pokusima (primjerice mjerenje vremena hodanja ili trčanja, stajanja, penjanja stepenicama), snage dizanja utega, funkcija nogu, snaga mišića koji se koriste kod disanja. Nađen je dokaz pojedinačnih kliničkih ispitivanja da je doza prednizona od 0,75 mg/kg/danu bolja od 0,3 mg/kg/danu u većini ispitivanja snage i funkcije, s malo dokaza o većoj koristi doze od 1,5 mg/kg/danu. Promjene izgleda i rasta kose češće su zabilježene uz dozu od 0,75 mg/kg/danu nego uz dozu 0,3 mg/kg/danu.

U jednom istraživanju (66 bolesnika) je nađena veća snaga, bolja funkcija i kvaliteta života nakon 12 mjeseci liječenja prednizonom doze 0,75 mg/kg/danu. U dvogodišnjoj studiji s 28 ispitanika je nađeno da deflazakort čuva mišićnu snagu u trajanju do 2 godine u usporedbi s placebom. Nisu nađeni bolji rezultati u pokusima (vrijeme hodanja i sl.), ali te metode nisu dovoljno precizne, postoji rizik pristranosti, te je samo polovica ispitanika sudjelovalo u takvim pokusima.

U jednom kliničkom ispitivanju je nađeno da su mišićna snaga i funkcija podjednaka kod dnevne i tjedne primjene prednizona kroz 12 mjeseci (dokaz niske i srednje kvalitete).

U dva mala klinička ispitivanja je uspoređen učinak prednizona 0,75 mg/kg/danu s deflazokortom 0,9 mg/kg/danu, ali provedba istraživanja ne omogućuje procjenu učinka na mišićnu snagu i funkciju.

U prethodnoj verziji ovog pregleda su nađene nuspojave kao što su prekomjerno debljanje, promjene ponašanja i vanjštine, rast dlaka,a koje su bile češća pojava uz kortikosteroide u odnosu na placebo. Kvalitete za porast tjelesne težine i promjene ponašanja je bila srednja. U novijoj studiji je dnevna primjena prednizona u usporedbi s tjednom podjednako uzrokovala porast tjelesne težine. Indeks tjelesne mase (BMI, engl. body mass index, odnos težine i visine) nije se razlikovao prema načinu uzimanja prednizona. U skupini koja je uzimala lijek jednom tjedno je nađen veći porast tjelesne visine. Dokaz niske kvalitete iz dvije studije ukazuje da defalzokort ima manji učinak na debljanje u odnosu na prednizon nakon 1 godine, ali bez razlike u promjeni ponašanja. Podaci nisu bili dostatni za procjenu rizika prijeloma ili zamućenja očne leće - mrene (katarakte).

Dokazi se odnose na studije objavljene do veljače 2016.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information