Grupna edukacija roditelja za poboljšanje emocionalne prilagodbe i ponašanja male djece

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati istraživanja u kojima je ispitana djelotvornost grupne edukacije roditelja s ciljem poboljšanja emocionalne prilagodbe i ponašanja (bihevioralna prilagodba) male djece.

Dosadašnje spoznaje

Emocionalni problemi i problemi ponašanja često se javljaju među malom djecom i kod mnoge djece ti problemi traju sve do školske dobi i adolescencije. Roditeljska ponašanja imaju značajnu ulogu u razvoju emocionalnih i bihevioralnih problema djece. Programi koji su usmjereni na roditelje i malu djecu potencijalno mogu spriječiti pojavu takvih problema.

Obilježja studija

Pretražena je medicinska znanstvena literatura kako bi se pronašla sva randomizirana kontrolirana istraživanja (u kojima su ispitanici nasumično raspodijeljeni u dvije ili više skupina) i kvazi-randomizirana kontrolirana istraživanja (u kojma su ispitanici razvrstani u terapijske skupine korištenjem metoda koje nisu striktno nasumične, npr. po datumu rođenja). Pretražena je literatura objavljena do srpnja 2015. Nađena su 24 istraživanja, od kojih su 22 bila randomizirani kontrolirani pokusi, a 2 kvazi-randomizirani. Ta 24 istraživanja uključena su u ovaj Cochrane sustavni pregled literature. U tim je istraživanjima sudjelovalo ukupno 3161 roditelja i njihova mala djeca. Osam istraživanja provedeno je u SAD-u, pet u Velikoj Britaniji, četiri u Kanadi, pet u Australiji, jedna u Meksiku i jedna u Peruu. Sva uključena istraživanja ispitala su roditeljske programe koji su bili bihevioralni, kognitivno-bihevioralni ili su koristili snimljene filmove u svrhu modeliranja ponašanja roditelja.

Rezultati i kvaliteta dokaza

Analizom svih istraživanja pronađeni su dokazi niske kvalitete, koji su obuhvatili populaciju univerzalne ili rizične (ciljane) djece i roditelja, a koji spokazuju da grupna edukacija roditelja može poboljšati ukupan emocionalni i bihevioralni razvoj male djece. Međutim, ti rezultati nisu više bili značajni kad su iz analize uklonjena 2 istraživanja koja su koristila kvazi-randomizirane metode. Podatci iz pod-ljestvica daju dokaze umjerene kvalitete o poboljšanju problema eksternalizacije (negativna ponašanja prema vanjskoj okolini kao što su agresija ili delikvencija). Rezultati pojedinačnih studija bili su općenito loše kvalitete i nisu pokazali učinak na probleme internalizacije (npr. depresija i anksioznost), ali su pokazali poboljšanje u jednoj pod-ljestvici koja je mjerila hiperaktivnost i manjak pozornosti te socijalne vještine. Također su pronađeni pozitivni dokazi iz pod-ljestvica koje pokazuju da grupna edukacija roditelja može poboljšati odnos između roditelja i djece u smislu smanjenja negativnih ponašanja i povećanja pozitivnih ponašanja. Uključena istraživanja imala su metodološke zamjerke, uključujući nedostatak dosljednosti u rezultatima (različite studije dale su različite rezultate), nejasan rizik od pristranosti i mali broj uključenih ispitanika (mala veličina uzorka). Potrebno je više istraživanja da bi se procijenilo da li opisani korisni učinci traju dulje vrijeme i može li se spriječiti pojava takvih problema.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information