Pozicioniranje hospitalizirane dojenčadi i djece s akutnim respiratornim distresom

Cilj sustavnog pregleda

Istražili smo postoji li razlika u ishodima za dojenčad i malu djecu sa sindromom akutnog respiratornog distresa (ARDS) na umjetnoj ventilaciji koja su ležala na trbuhu (pronirano, potrbuške), u usporedbi s ležanjem na leđima (supinirano, poleđuške), ili na strani/boku.

Dosadašnje spoznaje

Akutni respiratorni distres sindrom, ARDS, je jedan od najčešćih uzroka hospitalizacije i smrti dojenčadi i male djece u svijetu. Kada su djeca s teškim respiratornim distresom hospitalizirana, liječenje može uključivati dodatni kisik, sa ili bez potpomognute ventilacije. Ovi pokušaji povećanja oksigenacije mogu oštetiti pluća. Dojenčadi i djeci s respiratornim distresom može biti udobnije, mogu lakše disati i imati bolje ishode ako ih se postavi u određeni položaj tijela. Međutim, različiti položaji tijela također mogu povećati rizik od neželjenih ishoda, kao što su začepljenje endotrahealne cijevi (cijevi koja povezuje osobu s ventilatorom) i slučajna ekstubacija (uklanjanje cijevi). Kako bismo saznali kolika je vjerojatnost tih neželjenih događaja, pretražili smo literaturu kako bi pronašli randomizirana kontrolirana ispitivanja (RCT) te kvazi randomizirana kontrolirana ispitivanja u kojima se uspoređivalo dva ili više položaja tijela dojenčadi i djece hospitalizirane s ARDS-om.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 26. srpnja 2021. godine.

Značajke istraživanja

Uključili smo šest istraživanja s ukupno 198 sudionika u dobi od četiri tjedna do 16 godina. Većina je bila na mehaničkim respiratorima. Vrijeme intervencija kretalo se od 15 minuta nakon smještaja djeteta u bolnički krevet, do maksimalno sedam dana. Samo mali broj (n = 15) djece nije trebao respirator za disanje.

Izvori financiranja istraživanja

Istraživanja uključena u ovaj pregled financirala su javne ustanove.

Ključni rezultati

Čini se da ležanje na trbuhu poboljšava korištenje kisika (indeks oksigenacije, potreba za dodatnim kisikom) u usporedbi s ležanjem na leđima. Ovo otkriće temelji se na podacima iz tri ispitivanja sa 141 djetetom. Samo su u jednom ispitivanju sa 102 djece prijavljeni štetni učinci, koji se nisu razlikovali između navedena dva položaja. Jedno ispitivanje s 50 djece uspoređivalo je ležanje na leđima s drugim položajima i nije uspjelo pokazati dosljedne razlike u oksigenaciji krvi. Nema dovoljno podataka za donošenje bilo kakvih zaključaka o dobrobiti i štetnosti bilo kojeg položaja u dojenčadi i djece s akutnim respiratornim distresom.

Važno je zapamtiti da su ta djeca bila hospitalizirana i na potpomognutom disanju. Zbog povezanosti ležanja na trbuhu i SIDS-a, djecu ne treba postavljati na trbuh osim ako su u bolnici i njihovo se disanje stalno prati.

Pouzdanost dokaza

Nalazi ovog sustavnog pregleda ograničeni su malim brojem ispitivanja, od kojih je pet imalo manje od 40 sudionika. Tu su i kratkotrajnost intervencija, kao i nedostatak opisa načina na koji su autori riješili rizik od pristranosti u svojim ispitivanjima. Sveukupno, nismo sigurni kako različiti položaji utječu na glavne ishode, kao što su razine oksigenacije. To znači da su potrebna buduća istraživanja kako bi se poboljšala pouzdanost ovih rezultata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Končar. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information