Primjena lijekova kojima je cilj smanjiti gubitak vode iz crvenih krvnih stanica u osoba sa srpastom anemijom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi iz literature kako bi se procijenili relativni rizici i koristi od lijekova za rehidrataciju srpastih crvenih krvnih stanica.

Dosadašnje spoznaje

Srpasta anemija je nasljedno stanje zbog kojeg crvene krvne stanice (eritrociti) poprime srpasti oblik kada gube vodu. Zbog toga nastaje velika mogućnost blokiranja krvnih žila. Takve blokade mogu prouzrokovati bol, moždani udar i oštećenje organa. Najnoviji oblici liječenja imaju cilj zaustavljanje mijenjanja normalnoga oblika crvenih krvnih stanica u srpasti, a to postižu tako da sprječavaju gubljenje vode iz stanica.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 23. studenoga 2015.

Obilježja uključenih istraživanja

Pregled uključuje tri studije s ukupno 524 osobe, u dobi od 12 do 65 godina, koje imaju srpastu anemiju. U jednoj studiji intervencija je bila cinkov sulfat, a u druge dvije senicapoc. Svaka studija je uspoređivana sa skupinom koja je primala placebo (tvar koja ne sadrži lijek). Za svaku studiju ljudi su nasumično izabrani za jedno ili drugo liječenje. Studije su trajale od 3 do 18 mjeseci.

Ključni rezultati

Studija u kojoj je intervencija bila cinkov sulfat pokazala je da taj lijek može smanjiti broj srpastih stanica bez uzrokovanja toksičnih učinaka. U toj studiji bilo je 145 sudionika i rezultati su pokazali značajno smanjenje ukupnog broja ozbiljnih kriznih situacija (koje su povezane sa srpastim stanicama) tijekom 1 godine i 6 mjeseci, a prosječna razlika je bila -2.83 (95% interval pouzdanosti -3.51 do -2.15). Međutim, analiza je bila ograničena, jer u studiji nisu opisani svi podatci. Promjene nađene mjerenjima crvenih krvnih stanica i krvne slike nisu bile dosljedne. Ozbiljne nuspojave nisu zabilježene. Druge dvije studije, u kojima je ispitivana intervenciju bio senicapoc, pokazale su da taj lijek povećava preživljavanje crvene krvnih stanica i ima ulogu u prevenciji njihove dehidracije u osoba s bolešću srpastih stanica. Viša doza lijeka je učinkovitija u odnosu na nižu dozu lijeka. No, te promjene u crvenim krvnim stanicama, uzrokovane navedenim lijekom, nisu dovele do pozitivnog kliničkog ishoda u smislu smanjenja broja kriznih situacija prouzročenih srpastim stanicama. Senicapoc ima povoljan profil sigurnosti, tj. siguran je za primjenu. Potrebno je još dugoročnih istraživanja na tim i nekim drugim lijekovima koji bi mogli spriječiti gubitak vode iz crvenih krvnih stanica.

Sljedeća verzija ovog Cochrane sustavnog pregleda će se objaviti kad se provedu i objave novi klinički pokusi na tu temu.

Kvaliteta dokaza

Sva istraživanja su naizgled bila dobro provedena i autori misle da nema čimbenika koji su utjecali na rezultate u negativnom smislu

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveli: Kristina Žužul
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr