Kateter plućne arterije za odrasle bolesnike u intenzivnoj njezi

Kateter plućne arterije koristi se u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL) za mjerenje tlaka u krvnim žilama srca i pluća i za praćenje pacijenata. Kateter se umetne u desnu stranu srca kroz tanku cijev postavljenu u velikoj žili vrata ili prepone koja se zatim smjesti u plućnu arteriju. Komplikacije su rijetke i uglavnom se odnose na umetanje cjevčice. Ponekad se zbog katetera u plućnoj arteriji zabilježi krvarenje u plućima i promjene srčanog ritma su zabilježeni, ali smrt povezana s tim kateterom je rijetkost. Cilj ovog sustavnog pregleda bio je analizirati dokaze o djelotvornosti katetera plućne arterije na smrtnost, dane provedene u JIL-u, dane provedene u bolnici, i troškove skrbi za odrasle pacijente JIL-a.

Pronađeno je 13 istraživanja koja uspoređuju bolesnike liječene s i bez upotrebe katetera plućne arterije koji su uključili ukupno 5686 pacijenata. To su studije uključile bolesnike podvrgnute rutinski velikim operacijama (osam) i bolesnike koji su bili kritično bolesni i primljeni na JIL (pet). Analizirane su studije za bilo koje rizike povezane s istraživanjem i provedene odgovarajuće statističke analize kako bi se smanjila opasnost od pristranosti ili pogrešaka. Kvaliteta dokaza ovog Cochrane sustavnog pregleda je visoka i nije vjerojatno da će daljnja istraživanje promijeniti naše povjerenje u procjenu učinka, osim za analizu troškova.

Ovaj sustavni pregled je utvrdio da nije bilo razlike u broju smrtnih slučajeva tijekom boravka u bolnici, dana provedenih u općem JIL-u, i dana provedenih u bolnici između bolesnika koji su imali i nisu imali umetnut kateter u plućnoj arteriji. Dvije američke studije analizirale su bolničke troškove povezane s korištenjem ili nekorištenjem katetera plućne arterije, i pokazali da nema razlike u cijeni. Nijedna istraživana skupina pacijenata nije pokazala bilo kakve dokaze koristi ili štete korištenja katetera plućne arterije. Kateter je alat za praćenje koji pomaže u dijagnostici i nije način liječenja. Umetanje katetera u plućnu arteriju, kako bi pomogao u donošenju odluka o liječenju pacijenata u JIL-u, treba biti individualizirano, odluka o tome treba se donijeti za svakog pacijenta ponaosob, i kateter trebaju postaviti stručnjaci iskusni u postavljanju katetera nakon odgovarajućeg osposobljavanja u tumačenju podataka. Potrebno je provesti dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koje podskupine pacijenata u JIL-u mogu imati koristi, ako se kateter koristi u kombinaciji sa standardiziranim planovima liječenja, u stanjima opetovanog šoka i poboljšanja funkcije organa.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information