Bihevioralne i kognitivno-bihevioralne terapije za liječenje agresivnog ponašanja u osoba s intelektualnim teškoćama

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled je obnovljena verzija u odnosu na prošlu verziju (napravljeno je novo pretraživanje literature). Cilj ovog pregleda je bio provjeriti jesu li bihevioralna i kognitivno-bihevioralna terapija učinkovitije u smanjenju agresivnog ponašanja kod odraslih i djece s intelektualnim teškoćama, u odnosu na kontrolnu grupu u kojoj nije provedena nikakva intervencija.

Dosadašnje spoznaje

Problematično (agresivno) ponašanje je čest uzrok isključivanja iz društva osoba s intelektualnim teškoćama. Nema čvrstih dokaza o tome koja je vrsta terapije najučinkovitija u smanjenju agresivnog ponašanja kod osoba s intelektualnim teškoćama.

Obilježja istraživanja

Pretražen je niz elektroničkih baza podataka u travnju 2014. godine kako bi se osiguralo da pregled obuhvati sva aktualna dostupna istraživanja. U pregled je uključeno šest istraživanja sa sveukupno 309 sudionika. Tri istraživanja su istraživala kontrolu bijesa, jedno istraživanje je proučavalo vježbanje asertivnosti i rješavanja problema, zatim jedno se istraživanje odnosilo na proučavanje "usredotočene svjesnosti" (engl. mindfulness) koja se temelji na meditaciji i posljednje istraživanje se odnosilo na proučavanje modificirane relaksacije. Sva su istraživanja provedena u zajednici, osim jednog koje je provedeno u forenzičkoj bolnici. Ukupno je pet od šest navedenih istraživanja bilo maleno, u njima je sudjelovalo između 12 i 40 sudionika, dok je šesta studija bila financirana od strane Državnog instituta za zdravstvena istraživanja, programa Procjene Zdravstvenih Tehnologija i u njoj je sudjelovalo 179 sudionika. Za ostala istraživanja informacije o financiranju nisu bile dostupne. Podatci o praćenju su bili dostupni samo za dva istraživanja.

Ključni rezultati

Bolji rezultati pronađeni su u pet istraživanja, uključujući smanjenje u procjenama bijesa i agresivnih incidenata, na kraju terapije.. U jednom je istraživanju pronađeno poboljšanje u vještinama suočavanja prema ocjeni nadležnog osoblja nakon 16 tjedana i opet nakon 10 mjeseci nakon početka istraživanja, ali nije pronađena neka druga dugoročna korist. Jedno veliko istraživanje nije pronašlo poboljšanje u kvaliteti života ili smanjenju medicinskih troškova. Znog razlika u tipovima intervencija, populacija i načina procjene, nije bilo moguće objediniti rezultate svih istraživanja.

Kvaliteta dokaza

Umjerenu kvalitetu dokaza o analiziranim rezultatima je pružilo jedino veliko istraživanje. Ostala istraživanja koja su uključena u pregled su bila mala i niske metodološke kvalitete. Prema GRADE sustavu (engl. Grades of Rcommendation, Assessment, Development and Evaluation), autori sustavnog prelgeda su procijenili da je kvaliteta dokaza o analiziranim rezultatima u ovim istraživanjima niske do umjerene kvalitete. Nadalje, razlike u intervencijama i grupama sudionika su otežale izvođenje čvrstih zaključaka o učinkovitosti pojedinog pristupa. Zato su potrebna daljnja kvalitetnija istraživanja s praćenjem sudionika kroz duži period.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Buljan
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr