Bihevioralne i kognitivno-bihevioralne terapije za liječenje agresivnog ponašanja u osoba s intelektualnim teškoćama

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled je obnovljena verzija u odnosu na prošlu verziju (napravljeno je novo pretraživanje literature). Cilj ovog pregleda je bio provjeriti jesu li bihevioralna i kognitivno-bihevioralna terapija učinkovitije u smanjenju agresivnog ponašanja kod odraslih i djece s intelektualnim teškoćama, u odnosu na kontrolnu grupu u kojoj nije provedena nikakva intervencija.

Dosadašnje spoznaje

Problematično (agresivno) ponašanje je čest uzrok isključivanja iz društva osoba s intelektualnim teškoćama. Nema čvrstih dokaza o tome koja je vrsta terapije najučinkovitija u smanjenju agresivnog ponašanja kod osoba s intelektualnim teškoćama.

Obilježja istraživanja

Pretražen je niz elektroničkih baza podataka u travnju 2014. godine kako bi se osiguralo da pregled obuhvati sva aktualna dostupna istraživanja. U pregled je uključeno šest istraživanja sa sveukupno 309 sudionika. Tri istraživanja su istraživala kontrolu bijesa, jedno istraživanje je proučavalo vježbanje asertivnosti i rješavanja problema, zatim jedno se istraživanje odnosilo na proučavanje "usredotočene svjesnosti" (engl. mindfulness) koja se temelji na meditaciji i posljednje istraživanje se odnosilo na proučavanje modificirane relaksacije. Sva su istraživanja provedena u zajednici, osim jednog koje je provedeno u forenzičkoj bolnici. Ukupno je pet od šest navedenih istraživanja bilo maleno, u njima je sudjelovalo između 12 i 40 sudionika, dok je šesta studija bila financirana od strane Državnog instituta za zdravstvena istraživanja, programa Procjene Zdravstvenih Tehnologija i u njoj je sudjelovalo 179 sudionika. Za ostala istraživanja informacije o financiranju nisu bile dostupne. Podatci o praćenju su bili dostupni samo za dva istraživanja.

Ključni rezultati

Bolji rezultati pronađeni su u pet istraživanja, uključujući smanjenje u procjenama bijesa i agresivnih incidenata, na kraju terapije.. U jednom je istraživanju pronađeno poboljšanje u vještinama suočavanja prema ocjeni nadležnog osoblja nakon 16 tjedana i opet nakon 10 mjeseci nakon početka istraživanja, ali nije pronađena neka druga dugoročna korist. Jedno veliko istraživanje nije pronašlo poboljšanje u kvaliteti života ili smanjenju medicinskih troškova. Znog razlika u tipovima intervencija, populacija i načina procjene, nije bilo moguće objediniti rezultate svih istraživanja.

Kvaliteta dokaza

Umjerenu kvalitetu dokaza o analiziranim rezultatima je pružilo jedino veliko istraživanje. Ostala istraživanja koja su uključena u pregled su bila mala i niske metodološke kvalitete. Prema GRADE sustavu (engl. Grades of Rcommendation, Assessment, Development and Evaluation), autori sustavnog prelgeda su procijenili da je kvaliteta dokaza o analiziranim rezultatima u ovim istraživanjima niske do umjerene kvalitete. Nadalje, razlike u intervencijama i grupama sudionika su otežale izvođenje čvrstih zaključaka o učinkovitosti pojedinog pristupa. Zato su potrebna daljnja kvalitetnija istraživanja s praćenjem sudionika kroz duži period.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Buljan
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information