Agonisti dopamina za liječenje ovisnosti o kokainu

Dosadašnje spoznaje

Ne postoje dokazano djelotvorni lijekovi za liječenje ovisnosti o kokainu. Kokain je alkaloid dobiven iz lista erythroxylon koke koji se koristi kao prah za intranazalnu (putem nosa) ili intravensku (putem vene) primjenu, ili kao krek (engl. crack) u obliku slobodne baze koji se puši. Ovisnost o kokainu je veliki javnozdravstveni problem jer njegova primjena može biti povezana s medicinskim i psihosocijalnim komplikacijama, uključujući širenje zaraznih bolesti (poput AIDS-a, hepatitisa i tuberkuloze), kriminalom, nasiljem i izlaganju drogi novorođenčadi. Ovaj Cochrane sustavni pregled je pretražio dokaze o djelotvornosti i prihvatljivosti agonista dopamina u liječenju ovisnosti, samih ili u kombinaciji s nekom od psihosocijalnih intervencija za liječenje osoba ovisnih o kokainu.

Značajke istraživanja

Pretražene su znanstvene baze kako bi se pronašli randomizirani kontrolirani pokusi u kojima su ispitanici nasumično podijeljeni u skupinu koja je primala bilo koji agonist dopamina te u skupinu koja je primala placebo ili neki drugi lijek čiji je cilj bio smanjiti zloporabu kokaina. Također je istraženo koliko je ljudi napustilo terapiju te učestalost nuspojava. Uključene su odrasle osobe bez obzira na spol, dob ili etničku pripadnost.

Ključni rezultati

Uključene su 24 studije s ukupno 2147 ispitanika koji su bili ovisni o kokainu. Većina su bili muškarci (82%) prosječne dobi 37 godina. Srednje trajanje uključenih istraživanja bilo je 7 tjedana (od 1,5 do 16 tjedana); 22 studije provedene su u SAD-u, jedna u Brazilu i jedna u Španjolskoj; sve studije osim četiri uključile su vanjske pacijente, a te četiri pacijente u bolnici.

Uključene studije istražile su sljedeće lijekove: amantadin, bromokriptin, L-dopa/karbidopa, pergolid, kabergolin hidergin i pramipeksol. Sve su usporedile agoniste dopamina s placebom. Četiri studije usporedile su amantadin s antidepresivima.

Nisu utvrđene razlike između lijeka i placeba niti za jedan rezultat koji je razmotren: odustajanje od sudjelovanja u istraživanju (umjerena kvaliteta dokaza), prestanak uzimanja kokaina (niska kvaliteta dokaza), težinu ovisnosti (niska kvaliteta dokaza), nuspojave (umjerena kvaliteta dokaza). Utvrđeno je da su antidepresivi bolji nego agonist dopamina amantadin za apstinenciju, ali taj se rezultat temelji na dvije studije s malim brojem ispitanika i smatra se niskom kvalitetom dokaza. Nema trenutnih dokaza koji bi poduprli kliničku upotrebu agonista dopamina za liječenje ovisnosti o kokainu. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 12. siječnja 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Katarina Vučić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information