Lijekovi koji poboljšavaju cirkulaciju u bolesnika koji imaju slabu cirkulaciju u venama nogu

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Neodgovarajuća cirkulacija u venama nogu može biti uzrokovana genetskim čimbenicima, može uslijediti nakon traume ili može biti posljedica krvnog ugruška. Slabije kretanje krvi u nogama može uzrokovati oticanje, osjećaj težine, trnce, grčeve, bol, proširene vene i promjene u pigmentaciji kože. Ako nastane teško oštećenje cirkulacije, mogu se razviti ulceracije na koži i defekti kože. Lijekovi poput prirodnih flavonoida dobivenih iz biljaka i slični sintetski proizvodi mogu poboljšati cirkulaciju krvi. Ti se lijekovi skupno nazivaju venoaktivnim lijekovima ili flebotonicima. Ovaj Cochrane sustavni pregled ispituje dokaze iz randomiziranih kontroliranih kliničkih ispitivanja koja su uspoređivala ove lijekove u odnosu na na neaktivno liječenje (placebo), pri čemu je terapija obično davana od jednog do tri mjeseca.

Ključni rezultati

Ukupno je 66 studija (53 s kvantitativnim podacima; prosječna dob ispitanika 50 godina) ispunjavalo kriterije za ovaj pregled. Dokazi umjerene kvalitete iz 13 studija (koje uključuju 1245 ispitanika) upućuju da flebotonici smanjuju oticanje (edem) u usporedbi s placebom. Dokazi niske kvalitete upućuju da nema razlike u postotku izliječenih ulceracija uz primjenu flebotonika, u usporedbi s placebom. Zbog razlike između studija, nije bilo moguće kombinirati podatke iz svih studija u pogledu utjecaja na kvalitetu života. Međutim, podaci o liječenju pojedinim flebotonicima pokazuju dokaze visoke kvalitete o nepostojanju razlike u kvaliteti života kod bolesnika liječenih flebotonikom kalcijevim dobesilatom. Dokazi slabe kvalitete pokazali su poboljšanje kvalitete života kod primjene aminaftona u usporedbi s placebom. Daljnji podaci pokazuju da flebotonici imaju povoljan učinak na trofičke poremećaje (ulkusi), grčeve, nemirne noge, oticanje i trnce. Međutim, značenje tih zaključaka za ukupno kliničko stanje ostaje nejasno. Podaci umjerene kvalitete iz 33 studije (koje uključuju 3975 ispitanika) pokazuju da flebotonici uzrokuju više nuspojava, osobito probavne poremećaje.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je snižena zbog selektivnog prijavljivanja ishoda cijeljenje ulkusa, zbog nepotpunih podataka o ishodima cijeljenje ulkusa, oticanje i nuspojave te zbog nejasne randomizacije i nepreciznosti ukupnih rezultata za ishod kvaliteta života.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Suzana Mimica Matanović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save