Bisfosfonati za liječenje multiplog mijeloma

Istraživačko pitanje: Kakav je učinak bisfosfonata ako se dodaju postojećim načinima liječenja multiplog mijeloma?

Dosadašnje spoznaje: Multipli mijelom (mijelom ili mijelom plazma stanica) je maligna bolest krvnih B-stanica, točnije, zloćudna bolest plazma stanica. Taj karcinom raste unutar ili izvan kostiju. Oštećenje kostiju (osteolitičke lezije) može dovesti do prijeloma dugih kostiju ili kompresijskih prijeloma u kralježnici. Čini se da su za mehanizam uništavanja kosti odgovorne stanice koje razgrađuju kost, a koje se zovu osteoklasti. Bisfosfonati su lijekovi koji mogu zaustaviti razgradnju kostiju smanjenjem broja i aktivnosti osteoklasta.

Datum pretraživanja dokaza: U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do srpnja 2017. godine.

Značajke istraživanja: Ovo je obnovljeni pregled 24 istraživanja u kojima je sudjelovalo 7,293 ispitanika. 20 randomiziranih kontroliranih ispitivanja uspoređivalo je bisfosfonate s placebom ili izostankom liječenja, a četiri randomizirana kontrolirana ispitivanja uključivala su drugi bisfosfonat kao usporedbu.

Ključni rezultati: Korištenje bisfosfonata u ispitanika s multiplim mijelomom nije poboljšalo sveukupno preživljenje ili preživljenje bez napredovanja bolesti. Korištenje bisfosfonata u sudionika s multiplim mijelomom smanjuje ukupni broj prijeloma i prijelome kralješka, ali ne i prijelome drugh kostiju. Bisfosfonati također ublažavaju bol bez mnogih nuspojava, osim značajno učestalijeg smanjenog protoka krvi u kosti čeljusti, što rezultira propadanjem kosti, osteonekrozom. Sveukupno, na svakih 1000 ispitanika liječenih bisfosfonatima, otprilike jedan pacijent imati osteonekrozu čeljusti. Zolderonat je bio bolji nego etidronat i placebo, ali nije bio bolji od pamidronata ili klodronata za poboljšanje ukupnog preživljenja i drugih ishoda, kao što su prijelomi općenito ili prijelomi kralješaka. Nije bilo dokaza o superiornosti bilo kojeg specifičnog aminobisfosfonata (zoledronata, pamidronata ili ibandronata) ili ne-aminobisfosfonata (etidronata ili klodronata) za bilo koji ishod.

Kvaliteta dokaza: Ukupna kvaliteta dokaza kretala se od umjerene do vrlo niske, što ukazuje na potrebu za više istraživanja po ovom pitanju i posebno randomiziranih kontroliranih ispitivanja u kojima se izravno uspoređuju različiti bisfosfonati, umjesto da se ne daje lijek ili uzima placebo.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information