Antiagregacijski lijekovi i antikoagulansi za visoki krvni tlak (hipertenziju)

Cilj sustavnog pregleda

Autori su pretražili istraživanja kako bi saznali smanjuju li antiagregacijski lijekovi smrtnost ili velike trombotske događaje u pacijenata s arterijskom hipertenzijom u usporedbi s placebom ili drugim aktivnim liječenjem. Autori su također procjenjivali smanjuju li antikoagulansi smrtnost ili velike trombotske događaje u takvih pacijenata u usporedbi s placebom ili drugim aktivnim liječenjem.

Dosadašnje spoznaje

Iako visoki sustavni krvni tlak dovodi do povećanog pritiska na krvne žile, glavna komplikacija arterijske hipertenzije su događaji povezani s trombozom poput koronarne bolesti, ishemijskog moždanog udara i periferne arterijske bolesti.

Autori su željeli saznati hoće li uporaba antiagregacijske ili antikoagulacijske terapije biti od koristi u primarnoj prevenciji smanjenjem ukupne smrtnost ili učestalosti velikih trombotskih događaja ili oboje u pacijenata s povišenim krvnim tlakom. Nadalje, željeli su saznati je li takva terapija korisna u sekundarnoj prevenciji smanjenjem navedenih događaja u pacijenata s povišenim krvnim tlakom.

Datum pretraživanja literature

Ovo je obnovljena inačica prethodno objavljenog sustavnog pregleda i uključuje dokaze objavljene do siječnja 2021. godine.

Značajke istraživanja

Autori su uključili šest istraživanja koja su obuhvatila 61,015 pacijenata. Četiri su istraživanja bila o primarnoj prevenciji (41,695 pacijenata, HOT; JPAD, JPPP i TPT) dok su dva bila o sekundarnoj prevenciji (19,320 pacijenata, CAPRIE i Huynh). Četiri su istraživanja bila s placebom (HOT, JPAD, JPPP, TPTT) dok su dva istraživanja uključila aktivnu djelatnu tvar kao kontrolu (CAPRIE, Huynh). CAPRIE 1996 je naziv ispitivanja koje je uključilo pacijente iz 16 zemalja u Europi i iz SAD-a s nedavno preboljelim ishemijskim moždanim udarom, srčanim infarktom ili simptomatskom perifernom arterijskom bolešću. Prosječna dob ispitanika bila je 62,5 godina. 72% ispitanika bili su muškarci, 95% su bili bijelci. HOT 1998 ispitivanje uključilo je pacijente iz 26 zemalja, od 50 do 80 godina starosti (prosjek 61,5) s visokim krvnim tlakom. U TPT 1998 ispitivanju sudjelovali su muškarci od 45 do 69 godina, prosječne starosti 57,5 godina s visokim rizikom ishemijskog srčanog udara, a koji su bili iz 108 ambulanti iz Ujedinjenog kraljevstva. Huynh 2021 je ispitivanje koje je uključivalo pacijente iz Kanade prosječne dobi 67 godina s nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez elevacije ST spojnice, s prethodnom srčanom operacijom, koji nisu bili kandidati za daljnju revaskularizaciju. JPAD 2012 ispitivanje je uključilo pacijente iz Japana sa šećernom bolesti tipa 2, prosječne dobi od 65 godina koji su većinom bili muškarci (55%). JPPP 2019 ispitivanje je uključivalo pacijente iz Japana s aterosklerotskim čimbenicima rizika (visoki tlak, šećerna bolest ili dislipidemija). Prosječna dob pacijenata bila je 70 godina, a 42% su bili muškarci.

Ključni rezultati

Antiagregacijsko liječenje s acetilsalicilnom kiselinom (ASK), odnosno aspirinom, u primarnoj prevenciji kod pacijenata s povišenim krvnim tlakom nije utjecalo na smrtnost, a povećalo je rizik od velikih krvarenja.

ASK vjerojatno smanjuje rizik nesmrtonosnih i ukupnih kardiovaskularnih događaja u usporedbi s klopidogrelom. Klopidogrel povećava rizik od velikih krvarenja u usporedbi s ASK-om u pacijenata s visokim tlakom u sekundarnoj prevenciji.

Nema dokaza da oralna antikoagulacijska terapija varfarinom utječe na smrtnost pacijenata s visokim tlakom u sekundarnoj prevenciji.

Tiklopidin, klopidogrel i novi antiagregacijski lijekovi poput prasugrela i tikagrelora nisu adekvatno procijenjeni u pacijenata s visokim tlakom. Novi antikoagulansi (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban) nisu još istraživani u pacijenata s visokim tlakom.

Pouzdanost dokaza

Većina dokaza u ovom pregledu je niske razine pouzdanosti. Čini se da je visok rizik od pristranosti povezan s nepotpunim podacima o ishodima i selektivnim izvješćivanjem u dva ispitivanja (Huynh i JPPP).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information