Jesu li neapsorbirajući disaharidi povezani s korisnim ili štetnim učincima u ljudi s cirozom i jetrenom encefalopatijom?

Dosadašnje spoznaje

Ciroza je kronična bolest jetre. Ljudi s cirozom mogu razviti jetrenu encefalopatiju, stanje koje rezultira smanjenom funkcijom mozga. Jetrena encefalopatija može biti klinički očita (overt) s promjenama koje uključuju smanjenu koncentraciju, tremor te izmjene u stanju svijesti.Drugi pacijenti nemaju očite kliničke promjene (minimalna bolest), ali su pri testiranju neki dijelovi moždanih funkcija umanjeni, kao što su pažnja i sposobnost izvođenja složenih zadataka.

Razlog zbog kojeg ljudi razviju jetrenu encefalopatiju je složen. Ključnu ulogu ima nakupljanje amonijaka. Neapsorbirajući disaharidi, laktuloza i laktitol su neprobavljivi šećeri koji smanjuju razinu amonijaka u krvi.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature istraživano je korištenje neapsorbirajućih disaharida za sprječavanje i liječenje jetrene encefalopatije u ljudi s cirozom jetre. Analizirani su randomizirani klinički pokusi na tu temu.

Datum pretraživanja literature

Sustavni pregled je obuhvatio istraživanja objavljena do listopada 2015. godine

Izvori financiranja studija

Sedam randomiziranih kliničkih pokusa primilo je financijsku potporu dok je njih 11 koristilo laktitol ili neaktivan placebo koji su donirale farmaceutske tvrtke.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključeno je 29 randomiziranih kliničkih pokusa koji su uspoređivali neapsorbirajuće disaharide s placebom ili postupcima bez intervencije i 9 istraživanja koja su uspoređivala laktulozu s laktitolom. Od svih uključenih istraživanja, sedam ih je procjenjivalo sprječavanje jetrene encefalopatije, a 31 njeno liječenje. Šesnaest istraživanja uključilo je pacijente s jasno izraženim tipom jetrene encefalopatije, dok ih je 15 uključilo pacijente s minimalnom jetrenom encefalopatijom. Trajanje liječenja se razlikovalo od pet dana do godine dana ovisno o vrsti jetrene encefalopatije.

Ključni rezultati

Pacijenti koji su primali neapsorbirajuće disaharide su imali manju vjerojatnost smrtnog ishoda nego oni koji su dobivali placebo ili nisu bili liječeni. Također, imali su manju vjerojatnost razvitka ozbiljnih komplikacija bolesti jetre kao što su zatajenje jetre, krvarenja i infekcije. Neapsorbirajući disaharidi su također bili učinkoviti u sprječavanju razvitka jetrene encefalopatije i povećali su broj sudionika koji su se oporavili od jetrene encefalopatije. Postoje neki dokazi iz malog broja pokusa da laktuloza ima povoljne učinke na kvalitetu života, ali se ti podaci nisu mogli uključiti u cjelokupnu analizu. Neapsorbirajući disaharidi bili su povezani s neželjenim učincima kao što su proljev, mučnina, nadutost i vjetrovi. Nijedan klinički pokus koji je uspoređivao laktulozu i laktitol nije opisao podatke za kvalitetu života. Analize nisu pokazale razlike između dvije intervencije za ostale ishode.

Kvaliteta dokaza

U usporedbi neapsorbirajućih disaharida i placeba ili neliječenja, pronađena je umjerena kvaliteta dokaza o korisnom učinku u slučaju smrtnog ishoda, jetrene encefalopatije i ozbiljnih komplikacija. Dokazi za preostale ishode bili su vrlo niske kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Antonela Madunić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information