Vitamin E se ne bi trebao koristiti za liječenje blagog kognitivnog poremećaja i Alzheimerove bolesti

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Vitamin E je sastojak prehrane koji ima snažna antioksidacijska svojstva. Dokazano je da vitamin E reagira s nekim toksičnim kemikalijama koje mogu doprinijeti oštećenjima koja se viđaju u Alzheimerovoj bolesti. Razni laboratoriji, istraživanja na životinjama i epidemiološka istraživanja su ukazala na moguću djelotvornu ulogu vitamina E u prevenciji i liječenju Alzheimerove bolesti. Međutim, do danas postoje vrlo ograničeni dokazi koji podržavaju rutinsku upotrebu vitamina E kod ljudi. Nadalje, u nekoliko posljednjih godina objavljeni su dokazi koji povezuju vitamin E s potencijalnim ozbiljnim nuspojavama čak i povećanom smrtnošću. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature proučena su 3 istraživanja koja ne pokazuju nikakvu ili pokazuju ograničenu korist upotrebe vitamina E kod blagog kognitivnog oštećenja ili Alzheimerove bolesti. Stoga se vitamin E ne bi trebao koristiti kod liječenja blagog kognitivnog oštećenja ili Alzheimerove bolesti. Potrebna su dodatna istraživanja na tu temu, ali trebala bi obuhvatiti različite oblike vitamina E.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Zovko
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save