Imunološke terapije za perifernu neuropatiju uzrokovanu IgM paraproteinskim protutijelom koje se može vezati za MAG, protein na mijelinskoj ovojnici živaca

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je djelotvornost i sigurnost imunoloških terapija za perifernu neuropatiju uzrokovanu IgM paraproteinskim protutijelom koje se može vezati za glikoprotein povezan s mijelinom (MAG).

Dosadašnje spoznaje

U tijelu čovjeka postoji više vrsta protutijela. Protutijela su više ili manje prilagođena za prepoznavanje određenih ciljeva, a to su obično "strani" proteini kao što su dijelovi bakterija, virusa ili tumora. U nekih osoba stvara se prevelika količina jedne vrste protutijela, koji se naziva paraprotein. Neki od tih paraproteina su protutijela klase IgM (to su obično protutijela koja se bave ranim napadajem u imunološkoj reakciji). Neka od tih protutijela mogu reagirati protiv glikoproteina povezanog s mijelinom, koji se još naziva MAG. MAG je molekula koja se nalazi na mijelinskoj ovojnici živaca, koja djeluje kao izolator živaca. Protutijelo vjerojatno uzrokuje oštećenje mijelina živca, za koje se veže, i na taj način uzrokuje specifično oštećenje živca koje se naziva periferna neuropatija. Anti-MAG periferna neuropatija povezana s postojanjem paraproteina je stanje koje češće pogađa muškarce nego žene, obično starije od 60 godina. Uzrokuje progresivne osjetne simptome, nesigurnost i tresavicu, a ponekad i slabost u stopalima i potkoljenicama.

Terapije koje djeluju na imunološki sustav kao što su izmjene plazme (terapija kojom se uklanjaju cirkulirajuća protutijela i zamjenjuje krvna plazma čistim nadomjestkom plazme), intravenski imunoglobulini (IVIg; protutijela koja se dobivaju iz pročišćene donirane krvi), rituksimab (lijek koji ubija neke stanice koje proizvode protutijelo), kortikosteroidi ili lijekovi protiv karcinoma mogli bi možda smanjiti razinu IgM protutijela koja uzrokuju neuropatiju i usporiti ili spriječiti napredovanje bolesti.

Obilježja uključenih istraživanja

Brojne od tih terapija istražene su u nerandomiziranim istraživanjima. Pretraživanjem literature pronađeno je samo 8 randomiziranih kontroliranih pokusa koji su ispitali te terapije, i u u kojima je sudjelovalo ukupno 236 ispitanika.

Rezultati i kvaliteta dokaza

Dva istraživanja s 22 i 11 ispitanika (20 ih je imalo protutijela na MAG) ukazuju da IVIG ponekad omogućuje krakotrajno mjerljivo poboljšanje i da je relativno sigurna terapija, ali taj koristan učinak ima upitno kliničko značenje. U tim istraživanjima nisu opisane ozbiljne nuspojave povezane s IVIg. Istraživanje u kojem su ispitani ciklofosfamid i kortikosteroidi pokazalo je određeni blagi koristan učinak. Dva istraživanja koja su ispitala rituksimab pokazala su pozitivan učinak rituksimaba, ali ti su dokazi bili niske kvalitete zbog malog broja ispitanika i upitnog načina provedbe jednog od ta dva istraživanja. Opisano je vrlo malo nuspojava rituksimaba i uglavnom su to bile blage nuspojave. Druga istraživanja ne dopuštaju donošenje zaključaka o terapijama koje su njima istražene; u njima je opisano vrlo malo ozbiljnih nuspojava. Nužno je provesti velika i kvalitetna randomizirana kontrolirana istraživanja kako bi se procijenile postojeće i nove terapije.

Dokazi se odnose na studije objavljene do veljače 2016.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information