Pojedini dokazi upućuju na to da način na koji su plaćeni liječnici primarne zdravstvene zaštite može utjecati na njihovo ponašanje u kliničkom radu

Ovaj je Cochrane sustavni pregled ispitivao utjecaj različitih sustava plaćanja na ponašanje liječnika primarne zdravstvene zaštite. Bila su uključena tri sustava plaćanja: glavarine (plaćanje se vrši za svakog pacijenta za kojega se pruža skrb), plaća i naknada za uslugu (plaćanje se vrši za svaku stavku pružene skrbi). Bilo je pojedinih dokaza da liječnici primarne zdravstvene zaštite pružaju veći broj usluga primarne zdravstvene zaštite kod plaćanja naknade za usluge u usporedbi s glavarinom i plaćom, iako nisu jasni dugoročni učinci. Međutim, nije bilo dokaza o drugim važnim ishodima, kao što su zdravstveno stanje pacijenta, ili usporedbi relativnog utjecaja plaće naspram plaćanja glavarinom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information