Izobrazba zdravstvenih profesionalaca i radnika socijalne skrbi za učinkovit zajednički rad

Međuprofesijska edukacija (MPE) je definirana kao intervencija pri kojoj članovi više od jedne zdravstvene ili profesije socijalne skrbi, ili obiju, interaktivno uče zajedno, i to s eksplicitnom namjerom poboljšanja međuprofesijske suradnje ili zdravlja / osjećanja pacijenata / klijenata, ili oboje. Ovaj sustavni pregled procjenjuje učinkovitost MPE-a u usporedbi s pedagoškim posredovanjima u kojima su različite strukovne skupine učile odvojeno jedne od drugih te sa posredovanjima u kojima MPE nije bila na raspolaganju usporednoj skupini. Ovaj sustavni pregled je ograničen na istraživanja koja su mjerila rezultate kod pacijenata i procese zdravstvene skrbi.To je isključilo kvalitativna i kvantitativna istraživanja koja su izvještavala o utjecaju koji MPE može imati na sudionikove stavove, znanje i sposobnost suradnje. To ne implicira da kvalitativna istraživanja i ona usredotočena na stavove, znanje i sposobnosti ne nude korisne uvide u određene svrhe; ona jednostavno nisu fokus ovog sustavnog pregleda.

Devet istraživanja je zadovoljilo kriterije uključenja za sustavni pregled. Ova istraživanja su dodana onim šest koja su pronađena kada je zadnji put ažuriran sustavni pregled, što znači da je u trenutnu verziju sustavnog pregleda uključeno 15 istraživanja.Sedam od tih istraživanja je opisalo pozitivne posljedice za procese zdravstvene skrbi ili rezultate kod pacijenata, ili oboje, četiri su istraživanja opisala miješane posljedice (pozitivne i neutralne), a daljnja četiri nisu našla nikakav utjecaj MPE-a. Istraživanja su se razlikovala u mnogim aspektima.Provedena su u različitim područjima kliničke prakse te su uključivala različite MPE intervencije. Vrste istraživanja i mjere ishoda su također bili različiti.Svih 15 istraživanja je uspoređivalo podatke nakon MPE intervencije ili s onim podacima iz sličnih kliničkih okvira koji nisu primili MPE posredovanje, ili sa podacima iz istog kliničkog okvira prije nego što je poduzeta intervencija.S obzirom da nijedno istraživanje nije usporedilo međuprofesijsko posredovanje sa posredovanjem u specifičnoj struci, naše razumijevanje međuprofesijskih posredovanja je ograničeno. Malen broj istraživanja uključenih u ovu recenziju te njihova raznolikost ograničavaju naše shvaćanje ključnih komponenata MPE-a te njezine učinkovitosti. Potrebno je više istraživanja kako bi se dobili smisleni zaključci o učinkovitosti MPE-a i informacije koje će utjecati na razvoj smjernica o MPE-u. Osobito bi trebala biti uključena: prvo, istraživanja koja ocjenjuju učinkovitost MPE posredovanja u usporedbi s odvojenim posredovanjima u specifičnoj struci; drugo, potrebni su randomizirani kontrolirani pokusi, kontrolirane studije s analizama „prije i poslije“ (engl. controlled before and after studies – CBA) ili pokusi s isprekidanim vremenskim slijedom (engl. interrupted time series – ITS) s kvalitativnim komponentama koji ispituju procese koji se odnose na MPE i promjene prakse; treće, analize isplativosti takve intervencije.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveo: Marin Popović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information