Je li bolja lokalna ili velika operacija za liječenje ranog raka rektuma sa ili bez dodatnog liječenja prije ili poslije operacije?

Ključne poruke

Nije sigurno može li lokalna ekscizija (LE) (uklanjanje ranog raka rektuma, koji nije narastao izvan mišićnog sloja stijenke rektuma, tj. stadija I, kroz anus) skratiti razdoblje bez raka nakon operacije u usporedbi s radikalnom resekcijom (RR) (uklanjanje cijelog rektuma i njegovog okolnog tkiva putem velikog operacijskog zahvata). Također nije sigurno utječe li LE na preživljenje povezano s rakom u usporedbi s RR-om.

Vjerojatno postoji značajno smanjenje u manjim komplikacijama nakon operacije (koje samo trebaju lijekove ili potporne mjere) s LE u odnosu na RR pri liječenju ranog raka rektuma. Nije sigurno snižava li LE stopu velikih komplikacija.

Temeljeno na samo jednom istraživanju, LE dovodi do bolje kvalitete života i funkcije analnog sfinktera.

Što je rani rak rektuma?

Rak rektuma se otkriva u ranoj fazi kod jedne trećine bolesnika i ne prodire dalje od mišićnog sloja stijenke crijeva; ovo se klasificira kao stadij I ili rani rak rektuma. Kod ljudi sa ranim rakom rektuma mogu se pojaviti krvarenje ili bol, ili se samo dijagnosticira na probirnoj kolonoskopiji. Ovaj sustavni pregled je napravljen radi usporedbe standardne operacije raka rektuma sa novom, manjom operacijom koja je sve više prihvaćena posljednjih desetljeća.

Kako se liječi rani rak rektuma?

Trenutno prihvaćeno liječenje stadija I raka rektuma je velika operacija uklanjanja rektuma sa svim njegovim okolnim potpornim tkivima, poznata kao radikalna resekcija (RR). Ova opsežna operacija nosi značajne rizike kirurških i funkcionalnih komplikacija. Nedavno je popularizirano alternativno liječenje koje koristi napredne instrumente kroz anus. To je omogućilo precizno sigurno uklanjanje, ili lokalnu eksciziju (LE), samog tumora kroz anus s manje komplikacija i bržim oporavkom. Ponekad dodatne terapije kao kemoterapija ili radioterapija mogu biti korištene prije ili nakon operacije.

Što smo htjeli saznati?

Uspoređena je RR s LE kako bi se otkrilo je li LE jednako učinkovita ili bolja od RR u pogledu:

1. povrata bolesti i preživljenja;

2. funkcionalnih ishoda i ishoda kvalitete života;

3. nuspojava i komplikacija nakon operacije.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražena su istraživanja koja su usporedila RR s LE u ljudi s ranim rakom rektuma sa ili bez uporabe bilo kojih dodatnih terapija. Uspoređeni su, sažeti i kombinirani rezultati i ocijenjena pouzdanost dokaza.

Što smo pronašli?

Pronađena su četiri istraživanja koja su uključile 266 sudionika s ranim rakom rektuma medijana dobi 60 godina podvrgnutih RR ili LE. Sudionici su proučavani od 17,5 mjeseci u najkraćem istraživanju sve do 9,6 godina u najdužem istraživanju. Tri istraživanja su provedena u europskim zemljama i jedno u Kini. Jedno istraživanje nije koristilo nikakvu dodatnu terapiju; dva istraživanja su koristila kemoterapiju ili radioterapiju prije operacije; a jedno istraživanje koristilo je kemoterapiju nakon operacije za odabrane bolesnike. Tri od četiri istraživanja su financirana od strane vladinih agencija.

Ključni rezultati

Rezultati upućuju na to da RR može smanjiti vjerojatnost povratka bolesti lokalno ili u drugim organima tijela. To znači da na svakih 100 bolesnika koji su podvrgnuti LE, do 27 može razviti recidiv u 3 godine, u usporedbi s 15 bolesnika na 100 nakon RR.

Samo je jedno istraživanje pratilo funkciju analnog sfinktera, uključujući sposobnost kontrole stolice ili nadutost, broj epizoda curenja te potrebe korištenja pelena. RR je povezana sa kratkotrajnim pogoršanjem u učestalosti stolice, nadutosti, inkontinenciji, bolovima u trbuhu te neugodnosti oko curenja crijeva. 36 mjeseci nakon operacije, sudionici u skupini s LE su imali bolju ukupnu učestalost stolice, učestalost stolice noću te manje neugodnosti u svezi curenja i proljeva.

Nije sigurno utječe li LE na preživljenje vezano za rak. Dodatno, istraživanja nisu prikazala rezultate na način koji bi pomogao odgovoriti utječe li LE na vjerojatnost povratka bolesti u zdjelici.

Nije sigurno rezultira li LE manjom stopom velikih komplikacija nakon operacije ali se otkrilo da LE vjerojatno uzrokuje značajno smanjenje u manjim komplikacijama.

Jedino istraživanje koje je procjenjivalo kvalitetu života ili funkciju mokrenja i spolnu funkciju nakon operacije prijavilo je 90% ili veću vjerojatnost da LE dovodi do bolje ukupne kvalitete života, različitih uloga/društvenih/emocionalnih funkcija, slikom tijela, zdravstvenom tjeskobom i inkontinencijom mokrenja. Isto istraživanje je prijavilo sličnu spolnu funkciju nakon obje operacije.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Nisko je povjerenje u dokaze uglavnom zato što su temeljeni na samo nekoliko istraživanja te zbog načina na koji su one provođene. Dodatno, moguće je da je na rezultate istraživanja utjecala činjenica da su sudionici i istraživači bili svjesni koje liječenje su sudionici primili.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Gordana Berić Jozić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information