Metode za rano otkrivanje (probir) karcinoma pluća

Karcinom pluća je najčešći uzrok smrti od karcinoma u zapadnom svijetu. Karcinom se razvija oko 20 godina, a pušenje cigareta poznat je uzrok. Većina karcinoma pluća ne otkrije se u ranoj fazi bolesti. Redovito obavljanje pretraga za rano otkrivanje bolesti (probir) može se predložiti osobama za koje se smatra da imaju visok rizik od ove bolesti. U kliničkim istraživanjima se proučavaju metode za rano otkrivanje karcinoma pluća, kao što su testiranje ispljuvka, rendgensko snimanje pluća i kompjutorizirana tomografija (CT) pluća, kako bi se utvrdilo mogu li te pretrage imati ikakav utjecaj na broj ljudi koji se liječi kirurškim zahvatom i broj ljudi koji umiru od karcinoma pluća.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura i pregledani dokazi iz devet kliničkih istraživanja u kojima je sudjelovalo ukupno 453965 ispitanika. Utvrđeno je da rani probir pomoću rendgenske pretrage pluća ili testiranja ispljuvka ne smanjuje broj ljudi koji umiru od karcinoma pluća. Probir CT-om pluća niske doze je u jednom velikom istraživanju smanjio broj ljudi koji su umrli od karcinoma pluća, ali su u tom istraživanju bili uključeni samo pušači visokoga rizika i bivši pušači. Međutim, CT pretraga je povezana s velikim brojem lažno pozitivnih nalaza. Osim toga, postoji dio ljudi kod dijela se karcinom pluća otkrije i liječi, ali kod kojih taj karcinom možda ne bi napredovao i uzrokovao smrt tijekom njihova životnog lijeka, čak i bez liječenja (ovakav povećan broj dijagnoza koji se dobiva probirom, a koje ne bi nužno uzrokovale probleme, naziva se pretjerano dijagnosticiranje). Više istraživanja je potrebno o relativnim koristima i štetama probira CT-om u osoba koje imaju nizak rizik od razvoja karcinoma pluća.

Tools
Information