Azitromicin za akutne infekcije donjih dišnih putova

Istraživačko pitanje
Ovaj Cochrane sustavni pregled napravljen je kako bi se usporedili azitromicin i amoksicilin ili amoksiklav za liječenje akutnih infekcija donjeg dišnog sustava.

Dosadašnje spoznaje
Akutne infekcije donjih dišnih putova jedne su od najčešćih dijagnoza u ordinacijama opće prakse. Dijagnoze se kreću od akutnog bronhitisa i naglog pogoršanja (akutne egzacerbacije) kroničnog bronhitisa do upale pluća. Azitromicin se ubraja u skupinu makrolidnih antibiotika i koristi se za liječenje određenih bakterijskih infekcija.

Razdoblje koje pokriva pretraživanje literature
Analizirane su studije objavljene do studenoga 2014.

Obilježja istraživanja
Analizirane su randomizirane kontrolirane studije i kvazi-randomizirane kontrolirane studije u kojima su uspoređeni azitromicin i amoksicilin ili kombinacija amoksicilin/klavulanska kiselina kod osoba sa simptomima akutne upale donjih došnih putova kao što su akutni bronhitis, upala pluća ili naglo pogoršanje kroničnog bronhitisa.

Ključni rezultati
Analizirani su podatci iz 15 studija koje su uključile 2496 ispitanika. Učinci azitromicina na liječenje u smislu poboljšanja ili neuspješnog liječenja nisu bili bolji u odnosu na amoksicilin ili amoksiklav. Međutim, azitromicin je imao manju učestalost nuspojava nego amoksicilin ili amoksiklav, ali koja nije bila statistički značajna.

Kvaliteta dokaza
Kvaliteta dokaza za glavni rezultat bila je niska jer su samo tri od 15 uključenih studija na odgovarajući način prikrile razvrstavanje ispitanika. Stoga trenutno nema dovoljno dokaza koji bi uvjerljivo pokazali da je azitromicin bolji od amoksicilina ili amoksiklava u liječenju akutnih infekcija donjih dijelova dišnog sustava.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevele: Andreja Goleš, Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information