Intravenozna antibiotska terapija u kući u odnosu na bolničku za cističnu fibrozu

Pitanje koje postavlja sustavni pregled

Cochrane sustavni pregled analizirao je dokaze o utjecaju davanja antibiotika kod kuće osobama koje boluju od cistične fibroze.

Dosadašnje spoznaje

Cistična fibroza je ozbiljna genetska bolest povezana s ponavljanim infekcijama pluća. Kao posljedica tih infekcija, plućna bolest pacijenta postupno se pogoršava. Infekcije pluća često se liječi intravenskim antibioticima (davanje antibiotika direktno u venu) u bolnici kroz nekoliko tjedana. Takvo je liječenje skupo i remeti život osoba s cističnom fibrozom. Liječenje se može dati kod kuće ako pacijenti i njihovi skrbnici imaju prikladnu edukaciju i podršku. U ovom Cochrane sustavnom pregledu autori su tražili u literaturi nasumične kontrolirane studije koji uspoređuju intravensku antibiotsku terapiju u bolnici s liječenjem kod kuće. Ovo je obnovljena verzija ranije objavljenog Cochrane sustavnog pregleda.

Datum pretraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 23. studenoga 2015.

Karakteristike studija

Pronađena je jedna studija sa 17 osoba u dobi od 10 do 41 godine koji su imali pogoršanje infekcije uzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa. Osobe koje su sudjelovale u istraživanju nasumično su raspoređene u skupinu koja je primala antibiotik kod kuće ili skupinu koja je antibiotik primala u bolnici. Osobe koje su antibiotik primale u kući u početku su provele do 4 dana u bolnici, gdje su naučene kako pripremiti i primijeniti intravenske antibiotike sami sebi. Nakon toga su otpušteni i dobili su dovoljno lijekova i opreme za primjenu terapije, te su kasnije imali kućnu posjetu. Svi su ispitanici dobili istu vrstu antibiotika i terapija je trajala najmanje 10 dana.

Ključni rezultati

Nije bilo razlike u kliničkim rezultatima, nuspojavama ili komplikacijama vezanim za intravensko liječenje. Osobe liječenje kod kuće opisale su više umora te da im je teže savladati terapiju. To može biti zbog njih jer trebaju biti aktivniji i trebaju više podrške. Kućna terapija je jeftinija za obitelji i bolnice. Nisu nađene informacije o indirektnim troškovima. Zaključuje se da liječenje kod kuće ne šteti ljudima u kratkom roku i ne djeluje negativno na socijalizaciju bolesnika. Međutim, odluka u korist te mogućnosti mora se donijeti na individualnoj osnovi.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su vrlo ograničeni i potrebno je provesti više istraživanja kako bi se mogla preporučiti takva terapija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Božena Armanda i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information