Operativni zahvat za male trbušne aneurizme aorte koje ne uzrokuju simptome

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Aneurizma je proširenje arterije (krvne žile), koja, kad se radi o aneurizmi trbušne aorte, zahvaća arteriju u trbušnoj šupljini (aorta). Puknuće trbušne aneurizme aorte izaziva smrt, osim ako je kirurška intervencija brza, što je teško postići. Smatra se da je operativni zahvat potreban pacijentima s aneurizmom promjera većeg od 5,5 cm ili koji uz to imaju bol, kako bi se ublažili simptomi i smanjio rizik od puknuća i smrti. Međutim, operacija je povezana s određenim rizicima. Kirurški zahvat se sastoji od umetanja protetskog umetka, bilo putem otvorenog kirurškog zahvata ili unutaržilnog popravka.

Male aneurizme trbušne aorte imaju niski rizik od puknuća i ako se redovito prate mogu se kirurški operirati ako se naknadno povećaju. Ovaj Cochrane sustavni pregled pronašao je četiri dobro provedena kontrolirana istraživanja koja su uključila 3314 ispitanika s malim (promjer 4,0 cm do 5,5 cm) aneurizmama trbušne aorte bez simptoma, i koji su nasumično raspoređeni u skupinu podvrgnutu kirurškom zahvatu ili u skupinu kod koje se provodio redoviti, rutinski ultrazvuk za provjeru rasta aneurizme (nadzor), ali ne i kirurški zahvat. Među bolesnicima nasumično odabranim za nadzor, aneurizma je operirana ako je proširenje doseglo promjer od 5,5 cm ili počelo izazivati simptome. Četiri studije pokazale su korisnost u ranom preživljavanju kod skupine koja je samo nadzirana na temelju analize broja smrtnih slučajeva u roku od 30 dana od operacije (operativna smrtnost). Istraživanja nisu pokazala značajnu razliku za dugoročno preživljavanje između hitnog operativnog zahvata i selektivnog nadzora pri praćenju koje je trajalo tri do osam godina. Između 31% i 75% ispitanika nasumce odabranih za nadzor trebali su se ipak na koncu podvrći operativnom zahvatu aneurizme. Sve u svemu, opasnost od pristranosti unutar uključenih studija je bila niska, a kvaliteta dokaza visoka. Rezultati iz četiri ispitivanja provedena do danas ne ukazuju na ukupnu prednost hitne operacije za male aneurizme trbušne aorte (4,0 cm do 5,5 cm). Zbirna analiza dvaju istraživanja koja su usporedila hitni kirurški zahvat i samo nadzor pokazala je da taj rezultat vrijedi bez obzira na dob pacijenta ili veličine aneurizme (u rasponu promjera od 4,0 cm do 5,5 cm). Nadalje, u novijim studijama, koje su bile usmjerene na analizu učinkovitost unutaržilnog (endovaskularnog) zahvata, također nije dokazana prednost u odnosu na sami nadzor. Rezultati kvalitete života između pokusnih skupina u mnogim istraživanjima su bili proturječni. Zaključno, trenutno dostupni dokazi ne podržavaju izvođenje ni hitnog otvorenog operativnog zahavata niti hitni unutaržilni zahvat za male aneurizme trbušne aorte.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Ana Vidović Roguljić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save