Mjere liječenja oralne leukoplakije za sprječavanje oralnog karcinoma

Istraživačko pitanje

Oralna leukoplakija je čimbenik rizika za nastanak oralnog karcinoma. Ovaj pregled literature izrađen je u okviru Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje i u njemu su istražene mogućnosti liječenja leukoplakije raznim metodama: kirurški, lijekovima i pomoćnim sredstvima putem sistemske ili lokalne primjene. Važno je ustanoviti mjere liječenja leukoplakija i sprječavanja nastanka oralnog karcinoma (karcinoma usne šupljine). Ovaj Cochrane sustavni pregled je obnovljena verzija pregleda koji je ranije objavljen 2006. godine.

Dosadašnje spoznaje

Oralna leukoplakija je bjelkasta promjena sluznice u ustima koju nije moguće ukloniti. Najčešće je bezbolna i može dugo proći neopaženo. U osoba s leukoplakijom je pojava oralnog karcinoma češća. Važno je sprječavanje budući da je petogodišnje preživljenje nisko u bolesnika s oralnim karcinomom. Mogućnosti liječenja leukoplakije uključuju kirurški zahvat, lijekove i druge postupke.

Cilj istraživanja

Ispitali smo učinkovitost pristupa liječenju oralne leukoplakije u sprječavanju oralnog karcinoma, te sigurnost i prihvatljivost ovih metoda za bolesnike.

Obilježja studija

Dokazi na kojima se temelji ovaj pregled dolaze iz kliničkih studija objavljenih do svibnja 2016. Nađeno je 14 randomiziranim kontroliranih pokusa u kojima su ispitane različite medicinske terapije i komplementarna liječenja. U tim je istraživanjima sudjelovalo ukupno 909 ispitanika. Lijekovi su uključili biljne pripravke, protuupalne lijekove, vitamin A, beta karoten i ostalo. Kirurški zahvat nije uspoređen s placebom ili nikakvim liječenjem u kliničkoj studiji.

Ključni rezultati

Pojava karcinoma je ispitana u studijama s tri vrste liječenja: sistemska primjena A vitamina, sistemska primjena beta karotena i lokalno bleomicin. Niti jedno od ovih pristupa nisu bili učinkoviti u sprječavanju karcinoma u praćenju do 2 godine za A vitamin i beta karoten i 7 godina za bleomicin.

Pojedinačne studije su pokazale da bi A vitamin i beta karoten mogli biti učinkoviti u poboljšanju ili liječenju oralnih promjena. U nekim studijama je nađena visoka pojavnost ponavljanja promjena oralne sluznice, a koje su prvobitno izliječene.

Većina liječenja je imalo nuspojave različite težine u većem broju ispitanika.

Bolesnici su dobro podnosili liječenje te je udio odustajanja bio podjednak u liječenih i kontrolnoj skupini.

Kvaliteta dokaza

Postojeći dokazi su ograničeni. Većina terapija ispitana je samo u jednoj maloj studiji. U većine studija je provedba bila upitna, a onda i rezultati nepouzdani. Kvaliteta dokaza je vrlo niska za ishode nastanka karcinoma.

Zaključak

Potrebne su veće i bolje studije koje dulje traju. Osim ispitivanja lijekova i pomoćnih sredstava, primjerice vitamina, potrebno je ispitati učinkovitost kirurškog zahvata, te ispravljanja navika koje pogoduju nastanku karcinoma tj. pušenje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information