Usporedba fenitoina i valproata kao pojedinačnih lijekova za velike i lokalizirane epileptične napadaje

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je poremećaj u kojem se javljaju ponavljani napadaji (konvulzije), uzrokovani abnormalnim električnim pražnjenjem iz mozga. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature proučavali smo dvije vrste napadaja: generalizirani napadaji u kojima električna pražnjenja počinju u jednom dijelu mozga, a zatim se šire po cijelom mozgu, te napadaji s parcijalnim nastupom u kojima se napadaj stvara u jednom dijelu mozga i utječe na jedan dio mozga (cijelu hemisferu mozga ili na jedan dio njegovog režnja). Većina napadaja se kontrolira samo jednim antiepileptičnim lijekom. Diljem svijeta, protiv epilepsije se najčešće primjenjuju fenitoin i valproat.

Cilj istraživanja

Ljudi koji boluju od epilepsije kao terapiju najčešće uzimaju fenitoin i valproat. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je usporediti učinkovitost tih lijekova u suzbijanju napadaja te procijeniti koliko često pojedini pacijenti odustanu od liječenja tim lijekovima.

Metode

Posljednje pretraživanje literature u ovom istraživanju provedeno je u 19. svibnja 2015. godine. Nađeno je preko 11 pokusa u kojima su ispitanici bili slučajno razvrstani u skupine i u kojima su se uspoređivali fenitoin i valproat. Oni su mogli poslužiti kao izvor dokaza, no ovaj sustavni pregled obuhvaća podatke 699 ljudi iz 5 od ukupno 11 pokusa, jer podatci o preostalih 450 ljudi iz 6 pokusa nisu bili dostupni za ovaj sustavni pregled.

Ključni rezultati

Ovaj sustavni pregled objavljenih pokusa nije pokazao razliku između tih dvaju lijekova u učestalosti odustajanja od liječenja. Nije uočena ni razlika u suzbijanju epileptičnih napadaja. Nije se pronašao dokaz koji bi potvrdio ili odbacio način korištenja valproata za kontrolu velikog napadaja (koji se opisuje kao grčenje u prvom dijelu napadaja te opuštanje u drugom) i fenitoina u kontroli lokaliziranih napadaja. Međutim, čak je 49% ljudi koji su sudjelovali u pokusu imalo pogrješnu dijagnozu velikih napadaja, pa ta pogrješka utječe i na rezultate. Ne može se preporučiti korištenje valproata za neke druge tipove velikih napadaja, osim za one sa simptomima grčenja i opuštanja.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je procijenjena kao umjerena za dokaze o odustajanju od liječenja, a za ishod napadaja kao niska i vrlo niska, jer je pogrješna podjela tipova napadaja vrlo vjerojatno utjecala na rezultate pregleda.

Zaključak

Fenitoin i valproat se najčešće primjenjuju u liječenju epilepsije, ali nije pronađena razlika u ishodima između tih terapija ili prema vrsti napadaja. Potrebno je više informacija jer je pogrješna podjela napadaja utjecala na rezultate pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Antonio Barać
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr