Jedna doza paracetamola (acetaminofen) s kodeinom za bol poslije operacije u odraslih

Bol se često javlja nakon kirurških zahvata, i često se ne liječi dovoljno. Kombiniranjem lijekova protiv boli (analgetika) različitih vrsta može se omogućiti bolje ublažavanje boli sa smanjenim rizikom od pojave nuspojava čija se učestalost povećava s većom dozom lijeka. Ovaj Cochrane sustavni pregled procijenio je podatke iz 26 studija u kojima je uspoređena kombinacija paracetamola i kodeina s placebom te 14 studija u kojima je uspoređena kombinacija paracetamola i kodeina s istom dozom samog paracetamola. Kombinacija je omogućila učinkovito ublažavanje boli kod otprilike 40% ispitanika koji su trpili umjerenu do intenzivnu bol nakon koperacije, pri čemu je najčešća doza koja se koristila u studijama bila 600-650 g paracetamola plus 60 mg kodeina. Kad je korištena doza od 800-1000 mg paracetamola plus 60 mg kodeina takva je kombinacija omogućila učinkovito ublažavanje boli kod oko 50% ispitanika, a to je doza koja se najčešće koristi u kliničkoj praksi. Dodatak kodeina omogućuje bolje ublažavanje boli kod otprilike 10% ispitanika više u usporedbi s istom dozom samog paracetamola. U analiziranim ispitivanjima o jednoj dozi paracetamola plus kodeina nije utvrđeno da je ta kombinacija povezana s ikakvim ozbiljnim štetnim učincima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information