Kirurški zahvat za poboljšanje vida u osoba s nearterijskom anteriornom ishemijskom optičkom neuropatijom (NAION)

Istraživačko pitanje
Ovaj Cochrane sustavni pregled je analizirao dokaze o sigurnosti i učinkovitosti kirurškog zahvata (operacija radi dekompresije vidnog živca) u usporedbi s neliječenjem na vid kod ljudi s nearterijskom anteriornom ishemijskom optičkom neuropatijom (NAION).

Dosadašnje spoznaje
NAION je iznenadni i bezbolni gubitak vida u oku koji se pripisuje oticanju područja unutar oka gdje se vidni živac spaja na njega. Oticanje tkiva dovodi do pritiska na vidni živac, a vjeruje se da ovaj pritisak prekida opskrbu krvi vidnog živca, što uzrokuje gubitak vida. Uzrok NAION-a nije poznat. Nije dokazano da ikakvo liječenje pomaže kod tog stanja.

Predloženo liječenje za NAION zove se operacija dekompresije vidnog živca. Kod te operacije naprave se dva proreza ili prozor u natečenom tkivu oka koje okružuje vidni živac. Ti prorezi omogućuju otjecanje nakupljene tekućine oko vidnog živca. Očekuje se da će to smanjiti pritisak na vidni živac i da će se vid poboljšati.

Obilježja istraživanja
Pretraživanje studija provedeno je 23. listopada 2014. godine. Pronađena je jedna studija (randomizirano kontrolirano istraživanje). U istraživanju je bilo 258 sudionika. Ovih 258 ljudi bilo je podijeljeno u dvije skupine. Jedna skupina je imala operaciju dekompresije vidnog živca zajedno s pažljivim praćenjem. Druga skupina je samo pozorno nadzirana. Pažljivo praćenje uključivalo je oftalmološki pregled kod svake posjete i pregled vidnog polja nakon 12 mjeseci te po potrebi. Tehničar koji je obavljao pretrage u sklopu praćenja nije znao kojoj su skupini sudionici pripadali (operacija ili bez operacije). Financiranje ovog istraživanja pružio je Nacionalni institut za oči SAD-a.

Ključni rezultati
Istraživanje je ranije zaustavljeno jer operacija nije pomagala sudionicima više od samog pomnog praćenja. Istraživanje nije pronašlo dokaze o koristi operacije, ali je bilo nekoliko štetnih učinaka uzrokovanih operacijom, poput daljnjeg gubitka vida. Kod nekih su se sudionika u skupini s operacijom javili bol i dvoslike kao štetni učinci u prvom tjednu nakon operacije. Istraživači ovog ispitivanja su izvijestili kako nije vjerojatno da bi nastavak uključivanja bolesnika doveo do rezultata u korist operacije.

Kvaliteta dokaza
Kvaliteta dokaza se u ovom jednom istraživanju smatra visokom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information