Ropinirol za komplikacije izazvane levodopom kod Parkinsonove bolesti

U kasnijim fazama Parkinsonove bolesti javljaju se nuspojave zbog uporabe levodope u liječenju. Radi se o od nehotičnim pokretima istezanja (diskinezija), bolnim grčevima u nogama (distonija) i skraćenom odgovoru na svaku dozu (engl. end-of-dose deterioration) ili skraćivanje djelovanja doze (engl. wearing-off efect). Lijekovi agonisti dopamina djeluju tako da oponašaju djelovanje levodope u mozgu, ali oni ne uzrokuju ove dugoročne komplikacije liječenja. Iz tog razloga, agonisti dopamina se dodaju zadnjih godina kada se razviju spomenuti problemi u očekivanju da će dovesti do njihovog poboljšanja. Ropinirol je agonist dopamina za liječenje rane i kasnije Parkinsonove bolesti. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature ispitana su istraživanja nad ovim lijekom kako bi vidjeli koliko je učinkovit i koje nuspojave uzrokuje.

Tri istraživanja su usporedila ropinirol sa neaktivnim placebom u 263 bolesnika u kasnijim fazama Parkinsonove bolesti. Dva istraživanja su bila relativno mala, provedena u kratkom roku (12 tjedana) sa korištenom relativno niskom dozom ropinirola (maksimalno dopuštena 8 i 10 mg / d) dva puta dnevno. Radi toga rezultati tih ispitivanja nisu uključeni u statističku analizu. Druga studija je srednjeg trajanja (26 tjedana) te je korištena ropinirol doza u skladu s trenutnom najvišom licenciranom dozom u Velikoj Britaniji (24 mg / d), tri puta dnevno. Zaključci ovog pregleda temelje se na ovom jednom istraživanju te se stoga treba razmatrati sa određenim oprezom.

Nije pronađena jasna razlika u vremenu koje su bolesnici proveli u nepokretnom "off" stanju između ropinirola i placebo. Međutim, razlog tomu je vjerojatno premali broj pacijenata u istraživanju. Mjerenja fizičkih poteškoća i problema s aktivnostima svakodnevnog života (kao što je kupanje, kupovina, itd) su nedostatna u tim istraživanjima sa nepotpunim dostupnim informacijama. Smanjenje doze levodope je veća kod ropinirola nego kod placeba, 180 mg / d. Međutim, diskinezija je povećana kod pacijenata koji su primali ropinirol (2,9 puta više kod ropinirola nego kod placeba). Nisu pronađene druge razlike u nuspojavama liječenja.

Ropinirol smanjuje levodopa dozu, ali povećava diskinetičke nuspojave. Nije pronađen jasan učinak na smanjenje vremenskog trajanja "off" faze u ovom istraživanju. Nuspojave su bile slične i kod ropinirola i placebo. Ti zaključci odnose se na kratki i srednji rok liječenja, do 26 tjedana. Potrebne su daljnje dugoročne studije, s mjerenjima kvalitete života i troškova, a također i studije usporedbe novijih sa starijim vrstama agonista dopamina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Rubić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information