Hitna intubacija akutno bolesnih i ozlijeđenih pacijenata

Akutne bolesti i ozljede su najčešći uzroci smrti i invalidnosti u ljudi mlađih od pedeset godina širom svijeta. Najviši prioritet u hitnoj situaciji je omogućiti pacijentu disanje tako da se osigura dišni put (neometan prolaz zraka iz nosa i usta do pluća). Endotrahealna intubacija je jedan od više načina kako osigurati prohodan dišni put. Ovaj Cochrane sustavni pregled nije našao razliku između endotrahealne intubacije i ostalih načina osiguranja dišnih putova u svrhu smanjenja smrtnosti nakon akutne bolesti ili ozljede, međutim, potrebne su bolje studije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Bacinger
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information