Medicinske sestre kao zamjena za liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Cilj Cochranovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti što se događa kada se skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pruža od strane medicinskih sestara umjesto liječnika. Pretražena su i analizirana istraživanja kako bi dobili odgovor na to pitanje te je pronađeno 18 istraživanja koja su uključena u ovaj pregled.

Koje su ključne poruke ovog pregleda?

Pružanje skrbi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od strane medicinskih sestara vjerojatno dovodi do sličnog ili čak boljeg zdravlja pacijenta i većeg zadovoljstva pacijenta. Medicinske sestre vjerojatno imaju duža savjetovanja s pacijentima. U radu medicinskih sestara ima jako malo ili nimalo razlika u broju recepata i uputnica naspram liječnika. Međutim, utjecaji na količinu informacija koje se nude pacijentima, na mjeru u kojoj se slijede smjernice i na troškove zdravstvene zaštite nisu sigurni.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

U većini zemalja svijeta populacija stari i sve je veća pojava kroničnih bolesti. To znači da se usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mijenjaju. Istodobno, mnoge zemlje se bore s nedostatkom liječnika i zdravstvenih djelatnika ili populacija ima problema s plaćanjem zdravstvenih usluga. Korištenjem medicinskih sestara umjesto liječnika, države se nadaju pružiti skrb iste kvalitete za manji novac.

U ovom sustavnom pregledu, pretraživana su istraživanja koja uspoređuju medicinske sestre i liječnike u pružanju primarne zdravstvene zaštite. Pratili smo je li došlo do kakvih promjena u zdravlju pacijenata, zadovoljstvu i korištenju usluga. Također, gledali smo i je li došlo do promjene u načinu isporuke usluga i njihove cijene.

Ključni rezultati

U ovaj je sustavni pregled uključeno 18 istraživanja, uglavnom iz zemalja s visokim dohotkom. U nekim istraživanjima medicinske sestre su bile odgovorne za sve pacijente koji su došli u kliniku ili za sve koji su došli zbog hitnog savjetovanja. U nekim istraživanjima medicinske sestre su bile odgovorne za pacijente s određenim kroničnim bolestima ili su bile odgovorne za provođenje edukacije ili preventivnih programa za određene skupine pacijenata. Uključena istraživanja uspoređivala su medicinske sestre s liječnicima u izvršavanju istih zadataka..

Rezultati pokazuju da bi primarna zdravstvena zaštita vođena medicinskim sestrama mogla dovesti do nešto manje smrtnih slučajeva među određenim skupinama pacijenata, u usporedbi sa zdravstvenom zaštitom koju su vodili liječnici. Međutim, rezultati variraju te je moguće da primarna zaštita vođena medicinskim sestrama radi malu ili nikakvu razliku u broju smrtnih slučajeva. Uz to, pacijenti vjerojatno imaju slične ili bolje rezultate za bolesti poput bolesti srca, šećerne bolesti, reume i visokog krvnog tlaka. Pacijenti su vjerojatno nešto zadovoljniji sa skrbi i imaju bolju kvalitetu života kada se o njima brinu medicinske sestre.

Medicinske sestre vjerojatno imaju duža savjetovanja i njihovi pacijenti imaju veću vjerojatnost da dolaze na kontrolne preglede. Razlika u broju recepata i novih uputnica za dodatne testove te korištenju ostalih usluga u zdravstvu bila je mala ili nikakva. Učinci primarne zdravstvene zaštite vođene medicinskim sestrama na količinu savjeta i informacija danih pacijentima te na to slijede li smjernice nisu sigurni jer je pouzdanost dokaza niska.

Učinci na troškove primarne zdravstvene zaštite vođene medicinskim sestrama nisu sigurni. Pouzdanost dokaza je vrlo niska.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2017.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Daniel Rehlicki. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information