Multidisciplinarno liječenje križobolje

Istraživačko pitanje

Je li terapija koja uključuje tim sastavljen od više terapeuta različitih kliničkih profesija djelotvorna za osobe s dugotrajnom križoboljom?

Dosadašnje spoznaje

Križobolja uzrokuje bol i patnju velikog broja ljudi širom svijeta, stvara velike troškove u zdravstvu i uzrokuje velik broj dana bolovanja. Prethodna su istraživanja pokazala da je križobolja koja traje nekoliko mjeseci ili godina često povezana s psihološkim ili socijalnim problemima. Cilj multidisciplinarne terapije je posvetiti pozornost tjelesnim, a isto tako i psihološkim i socijalnim aspektima križobolje te uključiti tim zdravstvenih radnika različitih profesija.

Značajke studija

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključene su sve kliničke studije na tu temu objavljene do veljače 2014; pronađeno je 41 studija s ukupno 6858 ispitanika koje su usporedila multidisciplinarnu terapiju s drugim terapijama. Većina je studija usporedila multidisciplinarnu terapiju i uobičajenu skrb (kao što je, na primjer, skrb obiteljskog liječnika) ili terapiju koja je bila usmjerena samo na tjelesne simptome (kao što je tjelovježba ili fizioterapija). Svi ispitanici u studijama imali su križobolju koja je trajala dulje od 3 mjeseca i većina je ranije već primala neki oblik terapije.

Ključni rezultati

Pronađeni su dokazi umjerene kvalitete koji pokazuju da multidisciplinarna terapija bolje ublažava bol i poboljšava svakodnevnu funkciju u odnosu na terapije koje su usmjerene samo na tjelesne simptome. Razlika nije bila vrlo velika, otprilike 1 bod na ljestvici boli od 0 do 10, ali to može biti važno osobama čiji simptomi nisu odgovorili na druge terapije. Također su pronađeni dokazi umjerene kvalitete da multidisciplinarna terapija duplo povećava vjerojatnost da će bolesnici moći raditi u sljedećih 6-12 mjeseci u odnosu na terapije usmjerene samo na tjelesne simptome.

Iako se ti programi čine djelotvorniji nego neki drugi, njihov efekt treba razmotriti zajedno s troškovima takve terapije. Multidisciplinarni terapijski programi često su vrlo intenzivni i skupi, pa su vjerojatno najprikladniji za osobe koji imaju vrlo teške ili složene probleme.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information