Edukacija pacijenata za nespecifičnu križobolju

Pronađeni su dokazi umjerene kvalitete koij pokazuju da edukacija pacijenata može biti djelotvornija za bol i funkciju nego druge konzervativne (ne-kirurške) terapija ako pacijenti s križoboljom pripadaju općoj populaciji, ili se nalaze u primarnoj ili sekundarnoj zdravstvenoj skrbi. Kad su analizirani bol, funkcija i povratak na posao u pacijenata koji su prošli edukaciju o križobolji u usporedbi s pacijentima koji su primali neaktivnu terapiju (placebo) ili kontrolnim pacijentima na listi čekanja za terapiju, rezultati su bili suprotstavljeni.

Postoje dokazi umjerene kvalitete koji pokazuju da za osobe s kroničnom križoboljom edukacija pacijenata o križobolji, u okviru radnog mjesta, ublažava bol i poboljšava funkciju te povratak na posao kroz kraći ili srednji rok, u usporedbi s tjelovježbom, spinalnom manipulacijom, miofascijalnom terapijom ili savjetom, placebom ili kontrolama na listi čekanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information