Agonisti gama amino maslačne kiseline za tardivnu diskineziju izazvanu neurolepticima

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Uzimanje antipsihotika dulje vrijeme može uzrokovati repetitivne pokrete, često lica i usta. Ti pokreti nagrđuju izgled i ne prestanu nužno kada se smanji količina lijeka ili se lijek promijeni. Lijekovi agonisti gama amino maslačne kiseline bili su ispitani za terapiju tih poremećaja pokreta, ali, za sada se korist od tih lijekova čini mala i ograničena je na izbjegavanje pogoršanja stanja.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save