Terapija blokatorima kalcijevih kanala kod sumnje na potencijalno poremećeni rast fetusa

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature pronađeno je premalo dokaza koji bi pokazali može li davanje blokatora kalcijevih kanala trudnicama pomoći njihovoj djeci koja potencijalno imaju poremećaj rasta u maternici. Potrebno je više istraživanja na tu temu.

Blokatori kalcijevih kanala su lijekovi koji opuštaju mišiće i smanjuju krvni tlak tako što smanjuju unos kalcija u određene stanice. Smatra se da bi ti lijekovi mogli poboljšati rast nerođene djece koja sporije rastu nego što se to očekuje (poremećeni rast fetusa). U ovom Cochrane sutavnom pregledu kliničkih pokusa pronađeno je premalo istraživanja o učincima blokatora kalcijevih kanala kad se daju trudnicama. Uključeno je samo 1 istraživanje u kojem je sudjelovalo 100 žena. Međutim, određeni dokazi upućuju na poboljšan rast u neke djece. Potrebno je više istraživanja kako bi se ispitao učinak tih lijekova u žena koje puše i koje ne puše te učinak na njihovu djecu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information