استراتژی‌های غربالگری برای فشار خون بالا

سوال مطالعه مروری

روش‌های مختلف غربالگری برای فشار خون بالا (دسته جمعی، هدفمند یا فرصت‌طلبانه) چه تأثیراتی بر کاهش بیماری و مرگ‌ومیر دارند؟

پیشینه

فشار خون بالا یک بیماری غیرواگیردار (NCD) طولانی‌مدت است، که تحت عنوان فشار خون بالا، افزایش یافته یا بالارونده شناخته می‌شود. فشار خون با دو اندازه‌گیری (فشارهای سیستولیک (SBP) و دیاستولیک (DBP)) بیان می‌شود که فشارهای حداکثری و حداقلی هستند. فشار خون بالا معمولا هنگامی تشخیص داده می‌شود که فشار خون در حال استراحت به‌طور دائم در SBP بیشتر یا مساوی 130/140 میلی‌متر جیوه (mmHg) یا در DBP بیشتر یا مساوی 80/90 میلی‌متر جیوه برای بزرگسالان باشد.

حتی اگر فشار خون در شریان‌ها به‌طور مداوم بالا باشد، در بسیاری از موارد، فشار خون بالا علائمی را ایجاد نمی‌کند. با این وجود، فشار خون بالا می‌تواند در طولانی‌مدت خطر نارسایی قلبی، سکته مغزی، از دست دادن بینایی و بیماری مزمن کلیوی و غیره را افزایش دهد. افرادی که رژیم‌های غذایی ناسالمی دارند، مقادیر آسیب‌رسان ‌الکل و/یا دخانیات را مصرف می‌کنند و از نظر جسمی نیز غیرفعال هستند، در معرض خطر بالاتر فشار خون بالا قرار دارند.

تشخیص زودهنگام، درمان کافی و کنترل خوب فشار خون بالا می‌تواند خطر عوارض ناشی از فشار خون بالا را کاهش دهد. اگرچه تشخیص زودهنگام از طریق غربالگری فشار خون بالا به‌طور بالقوه دربرگیرنده هزینه‌های مرتبط با سلامت است، کاهش بار فشار خون بالا تا حدی شامل پرداختن به عوامل خطرساز رفتاری و اقتصادی‌اجتماعی (مانند درآمد، شغل و سطح تحصیلات) خواهد بود. بنابراین، مشخص نیست که تشخیص زودهنگام هیپرتانسیون خفیف می‌تواند در درازمدت تاثیر مثبتی بر هزینه‌های مرتبط با سلامت داشته باشد یا خیر و با کاهش نیاز به بستری در بیمارستان و مدیریت عوارض ناشی از فشار خون بالا، که می‌توانند شدید باشند، پیامدهای سلامت را بهبود ‌می‌بخشد یا خیر.

روش‌های مرور

ما تا تاریخ 9 اپریل 2020، بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی مختلفی را در این زمینه جست‌وجو کردیم. ما به جست‌وجوی مطالعاتی که به هر زبانی نوشته شده بودند، اعم از منتشر شده یا نشده، پرداختیم. ما برنامه‌ریزی کردیم مطالعاتی را وارد کنیم که یک نوع استراتژی غربالگری را برای فشار خون بالا در مقایسه با عدم استفاده از استراتژی غربالگری مقایسه کردند، یعنی، غربالگری دسته جمعی در مقابل عدم غربالگری، غربالگری هدفمند در برابر عدم غربالگری، و غربالگری فرصت‌طلبانه در مقابل عدم غربالگری. ما علاقه‌مند به مطالعاتی بودیم که در آنها شرکت‌کنندگان عبارت بودند از نوجوانان، بزرگسالان و افراد سالخورده سالم و محققان پیامدهای بالینی، پیامدهای سیستم سلامت و عوارض جانبی را اندازه‌گیری کردند.

نتایج کلیدی

ما هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که معیارهای فوق را رعایت کرده باشند.

کیفیت شواهد

شواهدی با قطعیت بالا وجود ندارد که بتوانند به ما نشان دهند استراتژی‌های غربالگری دسته جمعی، هدفمند یا فرصت‌طلبانه برای کاهش بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از فشار خون بالا موثر هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یک فرضیه ضمنی وجود دارد که تشخیص زودرس هیپرتانسیون از طریق غربالگری می‌تواند بار موربیدیتی و مورتالیتی آن را کاهش دهد، اما این فرضیه در مطالعات تحقیقاتی دقیق بررسی نشده است. شواهدی با کیفیت بالا از RCTها یا شواهد برنامه‌ای از NRCTها در مورد اثربخشی و هزینه‌ها یا مضرات استراتژی‌های مختلف غربالگری فشار خون بالا (دسته جمعی، هدفمند یا فرصت‌طلبانه) برای کاهش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از فشار خون بالا وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فشار خون بالا (هیپرتانسیون) یک چالش مهم سلامت عمومی است که بیش از یک میلیارد نفر را در سراسر جهان متاثر می‌کند؛ این وضعیت به‌طور نامتناسبی بر جمعیت‌ها در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط (LMICs) تأثیر می‌گذارد، مناطقی که سیستم‌های سلامت در آنها به‌طور کلی ضعیف عمل می‌کنند. افزایش شیوع هیپرتانسیون با رشد جمعیت، افزایش سن، عوامل ژنتیکی و عوامل خطر رفتاری مانند مصرف بیش از حد نمک و چربی، عدم تحرک فیزیکی، داشتن اضافه وزن و چاقی، مصرف آسیب‌رسان الکل و مدیریت نامطلوب استرس همراه است. در طولانی‌مدت، فشار خون بالا منجر به خطر حوادث قلبی‌عروقی مانند بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، نارسایی کلیوی، ناتوانی و مورتالیتی زودرس می‌شود.

حوادث قلبی‌عروقی با هدف قرار دادن جمعیت پرخطر، قابل پیشگیری است، به عنوان مثال، از طریق استراتژی‌های غربالگری گسترده در سطح جمعیت. در صورت محدود بودن منابع موجود، استفاده از یک رویکرد کلی خطر، که در آن چندین عامل خطر فشار خون بالا مورد توجه قرار می‌گیرد (به عنوان مثال سن، جنس، عوامل شیوه زندگی، دیابت، کلسترول خون)، می‌تواند هدف قرار دادن دقیق‌تر گروه‌های پرخطر را ممکن سازد. هدف قرار دادن گروه‌های پرخطر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند زیرا منابع برای کل جمعیت هزینه نمی‌شوند.

تشخیص زودهنگام در قالب غربالگری فشار خون بالا (و عوامل خطر مرتبط با آن) می‌تواند به شناسایی گروه‌های پرخطر کمک کند، که منجر به درمان و مدیریت به‌موقع عوامل خطر خواهد شد. در نهایت، تشخیص زودهنگام می‌تواند به كاهش موربیدیتی و مورتالیتی مرتبط با آن کمک كند و می‌تواند کمکی باشد برای دربرگرفتن هزینه‌های مرتبط با سلامت، به عنوان مثال موارد مرتبط با بستری شدن به علت بیماری شدید و عوامل خطری که به‌طور ضعیفی مدیریت شدند و بیماری‌های همراه.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی راهکارهای مختلف غربالگری فشار خون بالا (دسته جمعی، هدفمند یا فرصت‌طلبانه) برای کاهش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از هیپرتانسیون.

روش‌های جست‌وجو: 

یک متخصص اطلاعات به جست‌وجو در پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (CRS-Web)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ Embase؛ منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (LILACS) Bireme؛ ClinicalTrials.gov؛ و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (WHO ICTRP)، بدون محدودیت‌های زبانی، سال انتشار یا وضعیت انتشار، پرداخت. این جست‌وجوها از آغاز به کار بانک‌های اطلاعاتی تا 9 اپریل 2020 انجام شدند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و غیر-RCTها (NRCTs)، که شامل مطالعات قبل و بعد کنترل شده (CBA)، سری زمانی منقطع (ITS) و مطالعات کوهورت تحلیلی آینده‌نگر بودند، در نوجوانان، بزرگسالان و افراد مسن سالم که در برنامه‌های غربالگری دسته جمعی، هدفمند یا فرصت‌طلبانه فشار خون بالا شرکت کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

غربالگری تمام مطالعات بازیابی شده در Covidence انجام شد. تیمی از داوران، به صورت جفتی، به‌طور مستقل از هم عناوین و چکیده‌های مطالعات شناسایی شده را ارزیابی کرده و متون کامل مطالعاتی را که به طور بالقوه واجد شرایط بودند، به دست آوردند. اگر دو نویسنده مرور موافق بودند، یا اگر اجماع‌نظر از طریق بحث با یک نویسنده سوم مرور حاصل می‌شد، به نظر می‌رسید مطالعات برای غربالگری متن کامل واجد شرایط بودند. برنامه‌ریزی شد که حداقل دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را از مطالعات وارد شده استخراج کنند، خطر سوگیری (bias) را با استفاده از معیارهای از پیش تعیین شده کاکرین ارزیابی کنند و متاآنالیز مطالعاتی را که به اندازه کافی مشابه بودند، انجام داده یا سنتز روایی نتایج را ارائه دهند.

نتایج اصلی: 

ما 9335 عنوان و چکیده را غربالگری کردیم. ما 54 مطالعه بالقوه واجد شرایط را برای غربالگری متن کامل شناسایی کردیم. با این حال، هیچ مطالعه‌ای معیارهای واجد شرایط این مرور را نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information