پروبیوتیک‌ها برای پیشگیری از کولیک نوزادی

هدف از این مطالعه مروری چه بود؟

هدف از این مرور، بررسی این موضوع بود که آیا پروبیوتیک‌های تجویز شده برای نوزادان سالم از کولیک نوزادی پیشگیری می‌کند، و اینکه آیا پروبیوتیک‌ها ایمن هستند یا خیر.

پیام‌های کلیدی

اگرچه پروبیوتیک‌ها تفاوت اندک یا عدم تفاوت را در بروز کولیک نوزادی ایجاد می‌کنند، ممکن است زمان گریه را کاهش دهند و هیچ نگرانی در مورد ایمنی آنها وجود نداشت. ما هنوز به انجام تحقیقات بیشتری برای بررسی اینکه آیا می‌توان شروع کولیک را کاهش داد یا خیر، نیاز داریم.

این مطالعه مروری چه چیزی را مورد بررسی قرار داد؟

کولیک نوزادی، تعداد زیادی را از نوزادان و خانواده‌های آنها در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. کولیک نوزادی مشکلی است که مشخصه آن اپیزودهایی از گریه غیرقابل تحمل به مدت بیش از سه ساعت در روز، بیش از سه روز در هفته، و حداقل سه هفته است.

پروبیوتیک‌ها باکتری‌های زنده‌ای هستند که وقتی خورده می‌شوند، می‌توانند برای بیماران مفید باشند. پروبیوتیک‌ها ارزان قیمت بوده و به آسانی در دسترس هستند، و تحقیقات اخیر به بررسی استفاده از آنها برای این مشکل پرداخته‌اند.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

این مرور شش مطالعه را وارد کرد. نوزادان در گروه پروبیوتیک‌ها انواع مختلفی را از پروبیوتیک‌ها در دوزهای مختلف دریافت کردند، و با نوزادان دریافت کننده دارونما (placebo) (داروی ساختگی (dummy)) مقایسه شدند.

این مرور نشان داد که پروبیوتیک‌ها در مقایسه با دارونما، تفاوت اندک یا عدم تفاوت را در بروز کولیک نوزادی ایجاد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که زمان گریه را کاهش می‌دهند. هیچ تفاوتی در گزارش‌دهی عوارض جانبی وجود نداشت، فقط چهار عارضه جدی در یک مطالعه بزرگ گزارش شد، و بعید به نظر می‌رسد که این عوارض از نظر بالینی با مصرف هر یک از محصولات و داروهای مورد مطالعه مرتبط باشند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

ما برای یافتن مطالعاتی که تا ژانویه 2018 منتشر شده بودند، به جست‌وجو پرداختیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهد روشنی وجود نداشت که نشان دهد پروبیوتیک‌ها در پیشگیری از کولیک نوزادی موثرتر از دارونما هستند؛ با این حال، به نظر می‌رسد طول مدت گریه روزانه با استفاده از پروبیوتیک‌ها در مقایسه با دارونما کاهش می‌یابد. هیچ تفاوت روشنی در عوارض جانبی وجود نداشت.

بر اساس شواهدی که ما قطعیت آنها را در سراسر هر سه پیامد پایین ارزیابی کردیم، توانایی ما برای نتیجه‌گیری محدود بود، به این معنی که ما مطمئن نیستیم این نتایج با انجام تحقیقات بیشتر تغییر نخواهند کرد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کولیک نوزادی معمولا به صورت گریه شدید تعریف شده که به مدت حداقل سه ساعت در روز، حداقل سه روز در هفته، و حداقل سه هفته به طول بینجامد. کولیک نوزادی، تعداد زیادی را از نوزادان و خانواده‌های آنها در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. علائم آن گسترده و عمومی است، و در حالی که نشان دهنده بیماری نیست، ممکن است در درصد کمی از نوزادان یک بیماری زمینه‌ای جدی را نشان دهد که ممکن است به ارزیابی پزشکی نیاز داشته باشد. پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که ميکروفلورای میزبان را تغییر داده و اثرات مفید سلامت را فراهم می‌کنند. شایع‌ترین پروبیوتیک‌های استفاده شده عبارت بودند از لاکتوباسیلوس (Lactobacillus)، بیفیدوباکتریوم (Bifidobacterium) و استرپتوکوک (Streptococcus). شواهد رو به رشدی نشان می‌دهند که فلورای روده در کولیک نوزادی با فلورای روده نوزادان سالم متفاوت است، و این نشان می‌دهد که پروبیوتیک‌ها می‌توانند این تعادل را جبران کرده و چشم‌انداز میکروبیوتای روده‌ای سالم‌تری را فراهم آوردند. کم‌هزینه بودن و دسترسی آسان به پروبیوتیک‌ها، آنها را تبدیل به یک راه‌حل پروفیلاکتیک بالقوه برای کاهش بروز و شیوع کولیک نوزادی کرده است.

اهداف: 

بررسی اثربخشی و ایمنی پروبیوتیک‌های پروفیلاکتیک در پیشگیری یا کاهش شدت کولیک نوزادی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما در ژانویه 2018، پایگاه اطلاعاتی CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO؛ CINAHL؛ و 10 پایگاه اطلاعاتی دیگر و دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را جست‌وجو کردیم. علاوه بر این، ما چکیده‌های نشست‌های مرتبط را به صورت دستی جست‌وجو کردیم، فهرست منابع را جست‌وجو کردیم، جست‌وجوی استنادی مطالعات واردشده را انجام دادیم، و با نویسندگان و کارشناسان این زمینه، از جمله تولیدکنندگان پروبیوتیک‌ها برای شناسایی کارآزمایی‌های منتشرنشده تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised control trials; RCTs) درباره نوزادان تازه متولدشده با سن کمتر از یک ماه بدون تشخیص کولیک نوزادی در هنگام ورود به مطالعه. ما هر نوعی را از پروبیوتیک، به‌تنهایی یا در ترکیب با پری‌بیوتیک (prebiotic) (سین‌بیوتیک (synbiotics) نیز نامیده می‌شود)، در مقابل عدم مداخله، مداخله (مداخلات) دیگر یا دارونما (placebo) وارد کردیم که تمرکز مطالعه، تاثیر مداخله بر کولیک نوزادی بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما از روش‌های استاندارد روش‌شناسی کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوی ما منجر به شناسایی 3284 رکورد شد، و از این تعداد، ما 21 گزارش را برای مرور متن کامل آنها انتخاب کردیم. شش مطالعه با 1886 شرکت‌کننده که معیارهای ورود ما را داشتند، پروبیوتیک‌ها را با دارونما مقایسه کردند. دو مطالعه، لاکتوباسیلوس روتری DSM یا Lactobacillus reuteri DSM، دو مطالعه پروبیوتیک‌های چند سویه‌ای، یک مطالعه لاکتوباسيلوس رامنوز (Lactobacillus rhamnosus)، و یک مطالعه لاکتوباسيلوس پاراکازیی (Lactobacillus paracasei) و بیفیدوباکتریوم انیمالیس (Bifidobacterium animalis) را مورد بررسی قرار دادند. دو مطالعه پروبیوتیک‌ها را در دوران بارداری آغاز کردند و تجویز آنها را برای نوزاد پس از تولد نیز ادامه دادند.

ما خطر سوگیری (bias) را برای تصادفی‌سازی در هر شش کارآزمایی در سطح پایین؛ برای پنهان‌سازی تخصیص در دو مطالعه در سطح پایین و در چهار مطالعه دیگر نامشخص در نظر گرفتیم. همه مطالعات کورسازی شدند، و در معرض خطر پایین سوگیری فرسایشی و گزارش‌دهی قرار داشتند.

متاآنالیز اثرات تصادفی سه مطالعه (1148 شرکت‌کننده) هیچ تفاوتی را بین گروه‌ها در رابطه با بروز موارد جدیدی از کولیک نیافت: خطر نسبی (RR)؛ 0.46؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 0.18 تا 1.19؛ شواهد با قطعیت پایین؛ %72 = I2.

متاآنالیز اثرات تصادفی شش مطالعه (1851 شرکت‌کننده)، هیچ تفاوتی را بین گروه‌ها در رابطه با عوارض جانبی جدی نیافت: (RR: 1.02؛ 95% CI؛ 0.14 تا 7.21؛ شواهد با قطعیت پایین؛ I2 غیرقابل محاسبه بود (فقط چهار عارضه جانبی جدی برای یک مقایسه، دو مورد در هر گروه: انسداد پلاک مکونيوم ( meconium plug obstruction)، مجرای شریانی باز (patent ductus arteriosus) و هپاتیت نوزادی (neonatal hepatitis)).

متاآنالیز اثرات تصادفی سه مطالعه (707 شرکت‌کننده) میانگین تفاوت (MD) معادل 32.57- دقیقه را به ازای هر روز (95% CI؛ 55.60- تا 9.54-؛ شواهد با قطعیت پایین؛ %93 = I2) را در زمان گریه به نفع پروبیوتیک‌ها در پایان مطالعه یافت.

تجزیه‌وتحلیل زیرگروه عاملی که بیش از دیگران بررسی شد، لاکتوباسیلوس روتری، کاهش 44.26 دقیقه را در گریه روزانه با مدل اثرات تصادفی به نفع پروبیوتیک‌ها نشان داد (95% CI؛ 66.6- تا 21.9-؛ %92 = I2).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information