نقل و انتقالات نقدی بدون قید و شرط در بلایا: تاثیر آن بر استفاده از خدمات سلامت و پیامدهای سلامت در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط

انجام نقل و انتقالات نقدی بدون قید و شرط (UCTs) به منظور ارائه کمک‌های بشر-دوستانه در طول وقوع بلایا ممکن است با فراهم کردن درآمد بیشتر برای دریافت‌کنندگان، وضعیت سلامت را در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط (LMICs) بهبود بخشد.

این مرور به دنبال ارزیابی تاثیر UCTها بر استفاده از خدمات سلامت، پیامدهای سلامت، عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت، هزینه‌های مراقبت سلامت، و مارکت‌های محلی و زیر-ساخت در LMICها بود. همچنین اثرات UCTهای پرداختی را در مقایسه با کمک‌های بلاعوض سایر کالاها (به عنوان مثال، غذا) و انواع نقل‌وانتقالات نقدی ارزیابی کردیم.

ما به دنبال مشاوره تخصصی بودیم، انواع مختلف مطالعاتی را جست‌وجو کردیم که به بررسی تاثیر UCT بر استفاده از خدمات سلامت یا پیامدهای سلامت پرداختند، و بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی، وب‌سایت‌های سازمانی، کتاب‌شناختی‌های مطالعات وارد شده، و مجلات دانشگاهی را جست‌وجو کردیم.

سه مطالعه را با حضور 13,885 شرکت‌کننده (9640 کودک و 4245 بزرگسال) و 1200 خانوار در نیکاراگوئه و نیجر وارد کردیم. آنها پنج برنامه اجرا شده را توسط سازمان‌های دولتی، غیر-دولتی یا تحقیقاتی بررسی کردند که کمک‌های نقدی را به ارزش 145 تا 250 دلار آمریکا (یا بیشتر، بسته به ویژگی‌های خانوار) به عنوان بخشی از واکنش به بلایا (در این موارد، به خشک‌سالی) به دریافت‌کنندگان دادند. مطالعات دارای محدودیت‌های روش‌شناسی جدی بودند، بنابراین شواهد را با کیفیت بسیار پائین و بسیار نامشخص در نظر گرفتیم.

به نظر می‌رسید UCTها به افزایش بسیار کمی در نسبتی از کودکانی که مکمل‌های ویتامین یا آهن دریافت کردند، کمک کردند و تاثیر مفیدی بر محیط خانه کودکان بر جای گذاشتند. آنها ممکن است منجر به کاهش بسیار زیادی در شانس مرگ، کاهش متوسط در تعداد روزهای سپری‌شده در بستر بیماری، و کاهش زیاد در خطر سوء‌تغذیه حاد در کودکان شوند. UCT هیچ تاثیر بارزی بر نسبتی از کودکانی که داروهای ضد-انگل دریافت کردند، میزان قد کودکان برای سن، سطح افسردگی بزرگسالان، یا کیفیت رفتار والدین نداشت. هیچ موردی از عارضه جانبی شناسایی نشد. مطالعات وارد شده چندین پیامد مهم را، از جمله تاثیرات امنیت غذایی و عدالت، بررسی نکردند.

در مقایسه با کمک‌های غذایی، هیچ شواهدی مبنی بر اینکه UCT تاثیری بر شانس مرگ کودک یا سوء‌تغذیه حاد شدید دارد، وجود نداشت. در مقایسه با UCT مشابه که از طریق تلفن همراه پرداخت می‌شود، UCT پرداخت‌شده به صورت دستی منجر به افزایش متوسطی در تنوع رژیم غذایی خانوارها شد، اما هیچ شواهدی مبنی بر تاثیر آن بر عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت، هزینه‌های خدمات سلامت، یا بازارها و زیر-ساخت‌های محلی وجود نداشت.

برای دستیابی به نتایج روشن در مورد اثربخشی و اثربخشی نسبی UCT در بهبود استفاده از خدمات سلامت و پیامدهای سلامت در بلایای انسانی در LMICها، انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای رسیدن به نتیجه‌گیری‌های روشن پیرامون اثربخشی و اثربخشی نسبی UCTها در بهبود استفاده از خدمات سلامت و پیامدهای سلامت در موارد بروز بلایای انسانی در LMICها، نیاز به شواهد بیشتر و کیفیت بالا (به ویژه RCTهای انجام شده در زمینه‌های بلایای انسانی به غیر از خشک‌سالی) دیده می‌شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نقل و انتقالات نقدی بدون قید و شرط (unconditional cash transfers; UCTs) یک مداخله رایج حمایت اجتماعی است که درآمد، عامل کلیدی و تعیین‌کننده اجتماعی سلامت، را در زمان وقوع حوادث فاجعه‌بار در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط (low- and middle-income countries; LMICs) افزایش می‌دهد.

اهداف: 

ارزیابی اثرات UCTها بر بهبود استفاده از خدمات سلامت، پیامدهای سلامت، عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت، هزینه‌های ارائه مراقبت‌های سلامت، و بازارها و زیرساخت‌های محلی در LMICها. هم‌چنین اثربخشی نسبی ارائه دستی (in-hand) UCTها را در مقایسه با نقل و انتقالات غیر-نقدی، نقل و انتقالات نقدی مشروط، و UCTهای پرداخت شده را از طریق مکانیسم‌های دیگر بررسی کردیم.

روش‌های جست‌وجو: 

تعداد 17 بانک اطلاعاتی دانشگاهی را، از جمله پایگاه ثبت تخصصی گروه سلامت عمومی در کاکرین، بانک اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین (کتابخانه کاکرین 2014، شماره 7)، MEDLINE، و EMBASE را بین می و جولای 2014 برای یافتن هرگونه رکورد منتشر شده تا 4 می 2014 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین منابع علمی خاکستری، وب‌سایت‌های سازمانی، فهرست منابع رکوردهای گنجانده شده، و مجلات دانشگاهی را جست‌وجو کرده، و به دنبال دریافت مشاوره تخصصی نیز بودیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، هم‌چنین مطالعات کوهورت، سری‌های زمانی منقطع شده، و مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (CBA) را در زمینه UCTها در LMICها وارد کردیم. پیامدهای اولیه عبارت بودند از استفاده از خدمات سلامت و پیامدهای سلامت.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم رکوردهای بالقوه مرتبط را از نظر معیارهای ورود به مطالعه غربالگری کردند، داده‌ها را استخراج کرده، و خطر سوگیری (bias) مطالعات وارد شده را ارزیابی کردند. از نویسندگان مطالعه اطلاعات ازدست‌رفته را درخواست کردیم.

نتایج اصلی: 

سه مطالعه (یک خوشه‌ای-RCT و دو CBA) شامل 13,885 شرکت‌کننده (9640 کودک و 4245 بزرگسال) هم‌چنین 1200 خانوار در دو LMIC (نیکاراگوئه و نیجر) معیارهای ورود را داشتند. آنها پنج UCT را بین 145 و 250 دلار آمریکا (یا بیشتر، بسته به ویژگی‌های خانوار) بررسی کردند که توسط سازمان‌های دولتی، غیر-دولتی یا تحقیقاتی طی آزمایش‌ها یا برنامه‌های پایلوت در پاسخ به خشک‌سالی ارائه شدند. دو مطالعه اثربخشی UCTها را مورد بررسی قرار دادند، و یک مورد اثربخشی نسبی UCTهای دستی را در مقایسه با انتقال‌های غیر-نقدی و UCTهای پرداخت شده از طریق تلفن همراه بررسی کرد. با توجه به محدودیت‌های روش‌شناختی موجود در رکوردهای بازیابی‌شده، که خطر بالای سوگیری و غیر-مستقیم‌ بودن بسیار جدی را به همراه داشت، مجموعه شواهد را با کیفیت کلی بسیار پائین و بنابراین بسیار نامشخص در همه نتایج در نظر گرفتیم.

بسته به استفاده از خدمات خاص سلامت و پیامدهای سلامت مورد بررسی، مطالعات وارد شده یا هیچ شواهدی را مبنی بر تاثیر UCTها بر پیامد گزارش نکردند، یا متذکر شدند که UCTها پیامد را بهبود بخشیدند. هیچ پیامد واحدی توسط بیش از یک مطالعه گزارش نشد. افزایش بسیار اندکی در نسبتی از کودکان که مکمل‌های ویتامین یا آهن را دریافت کردند (تفاوت میانگین (MD): 0.10 انحراف معیار (standard deviations; SDs)؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.06 تا 0.14) و بر محیط زندگی کودک، هم‌چنین کاهش بسیار زیاد و معنی‌دار از نظر بالینی در شانس مرگ‌ومیر کودکان (نسبت خطر (HR): 0.26؛ 95% CI؛ 0.10 تا 0.66) و بروز سوء تغذیه حاد شدید (HR: 0.44؛ 95% CI؛ 0.24 تا 0.80) دیده شد. کاهش متوسطی نیز در تعداد روزهایی که کودکان در رخت‌خواب سپری کردند، وجود داشت (MD؛ 0.36- SD؛ 95% CI؛ 0.62- تا 0.10-). هیچ شواهدی مبنی بر تاثیر مداخله بر نسبتی از کودکان که داروهای کرم‌زدایی دریافت کردند، قد نسبت به سن میان کودکان، سطح افسردگی بزرگسالان، یا کیفیت رفتار والدین وجود نداشت. وقوع هیچ‌گونه عوارض جانبی گزارش نشد. مقایسه‌های وارد شده چندین پیامد مهم را، از جمله تاثیرات مداخله بر امنیت غذایی و برابری بررسی نکردند.

با توجه به اثربخشی نسبی UCTها در مقایسه با ارائه غذایی که ارزش کالری نسبتا بالایی داشته باشد، شواهدی به دست نیامد که UCT تاثیری بر احتمال مرگ کودک (HR: 2.27؛ 95% CI؛ 0.69 تا 7.44) یا سوء‌تغذیه شدید حاد (HR: 1.15؛ 95% CI؛ 0.67 تا 1.99) داشته باشد. UCT پرداخت شده به صورت دستی منجر به افزایش بالینی معنی‌دار و متوسط در امتیاز تنوع غذایی خانوار، در مقایسه با همان UCT پرداخت شده از طریق تلفن همراه شد (تخمی‌نگر تفاوت-در-تفاوت‌ها (difference-in-differences estimator): 0.43 امتیاز؛ 95% CI؛ 0.06 تا 0.80) شد، اما هیچ شواهدی دال بر تاثیر بر عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت، هزینه‌های خدمات سلامت، یا بازارها و زیر-ساخت‌های محلی وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information