مداخلات Welfare-to-work چگونه بر میزان سلامت والدین تنها و فرزندان‌شان تاثیر می‌گذارند؟

والدین تنها در کشورهای ثروتمند به شکل نامتناسبی با درجات بالایی از فقر و مشکلات سلامت روبه‌رو هستند. حکومت‌ها اعتقاد دارند که هر دو عامل فقر و میزان سلامت ممکن است با شروع به کار والدین یا کار کردن بیشتر آنها بهبود یابد، در حالی‌که بعضی از محققان فکر می‌کنند، کار کردن همزمان با بزرگ کردن کودکان برای این دست از والدین استرس‌آور بوده و شرایط سلامت آنان را بدتر می‌کند.

مداخلات Welfare-to-work (به اختصار WtW) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که والدین تنها را تشویق یا مجبور به جست‌وجو برای یافتن کار بکنند. به دست آوردن درآمد اضافی، لغو یا کاهش مزایا، آموزش، کمک به والدین برای پرداخت هزینه‌های مراقبت از کودکان و اعمال محدودیت‌هایی در اعطای مزایای طولانی‌مدت از عواملی بودند که در جهت تلاش برای افزایش میزان اشتغال والدین تنها به کار گرفته شدند. به منظور درک چگونگی تاثیر حضور والدین تنها در برنامه‌های WtW بر سلامت آنها و کودکان‌شان، به طور سیستماتیک مطالعاتی را مرور کردیم که اطلاعاتی پیرامون این تاثیر جمع‌آوری کرده بودند.

ما 12 مطالعه را شامل 27,482 شرکت‌کننده یافتیم که در آنها گروهی از والدین تنها که در مداخلات WtW وارد شده بودند، با گروه دیگری از والدین تنها که به‌طور عادی مزایای رفاهی خود را دریافت می‌کردند، مقایسه شده بودند. تمام مطالعات با خطر سوگیری (bias) بالایی همراه بودند زیرا کارکنانی که اطلاعات را جمع‌آوری می‌کردند، می‌دانستند کدام یک از شرکت‌کنندگان در گروه مداخله قرار گرفته‌اند. در برخی از مطالعات، والدینی که در گروه مداخله قرار داشتند به‌ دلیل اعمال سیاست‌های رفاهی که توسط دولت‌ها برای همه والدین در نظر گرفته می‌شد، با تغییرات مشابهی با گروه مداخله تحت تاثیر قرار می‌گرفتند. از تکنیک‌های آماری برای ترکیب نتایج حاصل از مطالعات مختلف استفاده کردیم. این تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان می‌داد که مداخلات WtW تاثیرات مهمی در سلامت افراد ندارند. میزان درآمد و اشتغال افراد در طول بازه 18 تا 48 ماهه بعد از شروع مداخلات اندکی بالاتر رفته بود، اما در دوره زمانی 49 تا 72 ماهه پس از شروع مطالعات تفاوت کمی وجود داشت. در بعضی از مطالعات، والدینی که در گروه مداخله قرار نداشتند، در طول زمان تحقیق برای خود کار پیدا کرده بودند. میزان کم تاثیر بر سلامت والدین، به دلیل تغییرات نه چندان زیاد در میزان اشتغال یا درآمد آنها امکان‌پذیر است. حتی زمانی که میزان استخدام و درآمد والدین تنها در گروه مداخله بیشتر بود، اغلب شرکت‌کنندگان هم‌چنان فقیر ماندند. شاید به همین دلیل، میزان افسردگی در والدین تنها، فارغ از این که در برنامه WtW حضور داشتند یا خیر، هم‌چنان بالا باقی مانده بود.

همه مطالعات به جز یک مورد در ایالات متحده یا کانادا پیش از سال 2000 انجام شده است. این بدان معناست که اطمینان از اینکه WtW در زمان‌های دیگر در کشورهای مختلف تاثیرات یکسانی خواهد داشت، دشوار است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

میزان تاثیرات WtW در سلامت افراد عمدتا به مقداری است که احتمال وجود تاثیرات ملموس، بعید به نظر می‌رسد. از آنجایی که این احتمال وجود دارد که میزان درآمد و اشتغال افراد به صورت غیر-مستقیم بر سلامت آنها تاثیر می‌گذارد، اینکه این تاثیرات ناچیز در سلامت افراد ناشی از تغییرات کوچک در پیامدهای اقتصادی آنان باشد، امکان‌پذیر است. حتی در جایی که میزان اشتغال و درآمد در برنامه‌های WtW برای والدین تنها بیشتر بود، در بسیاری از مطالعات، میزان فقر میان بیشتر والدین تنها هم‌چنان بالا بود. شاید به همین دلیل، میزان افسردگی در والدین تنها، فارغ از این که در برنامه WtW حضور داشتند یا خیر، هم‌چنان بالا باقی مانده بود. در خارج از آمریکای شمالی، با فقدان شواهد قوی درباره تاثیر مداخلات WtW در سلامت والدین تنها مواجه هستیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

میزان فقر در والدین تنها در کشورهای پیشرفته، بالا است (از جمله فقر در کار)، آنها از لحاظ سلامت نیز ضعیف هستند. مقررات و قوانین اشتغال به کار برای این دسته از والدین بسیار شایع است. مداخلات «welfare-to-work» (به اختصار WtW )، شامل مقررات و محرک‌های مالی، آموزش، کمک هزینه نگهداری از کودکان و مزایای اقتصادی مادام‌العمر، جهت حمایت یا ایجاد تعهد برای مشغول به کار شدن در این دسته از والدین، است. این نوع مداخلات که بر میزان اشتغال و درآمد آنها تاثیر می‌گذارند، ممکن است سطح سلامت افراد را نیز تحت تاثیر قرار دهند و درک شواهد موجود از این تاثیرات در این والدین مهم است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مداخلات WtW بر سلامت روان و جسم والدین تنها و فرزندان‌شان در کشورهای با سطح درآمد بالا. هدف ثانویه این مطالعه بررسی تاثیرات مداخلات welfare-to-work بر میزان اشتغال و درآمد آنهاست.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE Ovid؛ Embase Ovid؛ PsycINFO EBSCO؛ ERIC EBSCO؛ SocINDEX EBSCO؛ CINAHL EBSCO؛ Econlit EBSCO؛ Web of Science ISI؛ Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) via Proquest؛ International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) via ProQuest؛ Social Services Abstracts via Proquest؛ Sociological Abstracts via Proquest؛ Campbell Library؛ بانک اطلاعاتی ارزیابی اقتصادی NHS؛ (NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) (CRD York)؛ Turning Research into Practice (TRIP)؛ OpenGrey و Planex. علاوه بر تعداد زیادی از پایگاه‌های اینترنتی مرتبط، کتاب‌شناختی‌هایی را که حاوی انتشارات و مرورهای مرتبط بودند، جست‌وجو کردیم. بسیاری از مطالب مرتبط را با استفاده از جست‌وجوی دستی شناسایی کردیم. این جست‌وجوها را در سال‌های 2011؛ 2013 و اپریل 2016 انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که به بررسی تاثیر مداخلات اجباری یا اختیاری WtW در مواردی مانند سلامت روان والدین، سلامت جسمی والدین و سلامت روان یا جسم فرزندان در والدین تنها در کشورهای با سطح درآمد بالا.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

یک نویسنده مرور داده‌ها را بر اساس شیوه استاندارد استخراج داده‌ها، به دست آورد و نویسنده دیگر این داده‌ها را بررسی کرد. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم خطر سوگیری (bias) و کیفیت شواهد را ارزیابی کردند. در جایی که امکان‌پذیر بود، با نویسندگان مطالعه به منظور به دست آوردن معیارهای واریانس و متاآنالیزهای انجام شده، تماس گرفته شد. داده‌ها را در سه بازه زمانی با هم سنتز کردیم: 18 تا 24 ماه (T1)؛ 25 تا 48 ماه (T2)؛ 49 تا 72 ماه (T3).

نتایج اصلی: 

دوازده مطالعه شامل 27,482 شرکت‌کننده معیارهای ورود ورود به این مرور را داشتند. مداخلات هم به صورت اجباری و هم داوطلبانه انجام شده و شامل 10 جزء مستقل از یکدیگر بودند که در ترکیب‌های مختلفی بررسی شده بودند. همه مطالعات، به جز یک مورد، در آمریکای شمالی انجام شده بود. اگرچه ما پیامدها را در والدین جست‌وجو کردیم، اکثر قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در مطالعات وارد شده، زن بودند. بنابراین پیامدهای سلامت بزرگسالان را در بخش نتایج به عنوان پیامدهای «مادران» آوردیم. کیفیت همه شواهد را حداقل یک سطح کاهش دادیم زیرا ارزیابان پیامد کور نشده بودند. دوره پیگیری در مطالعات از 18 ماه تا شش سال متغیر بود. تاثیر مداخلات welfare-to-work در سطح سلامت شرکت‌کنندگان عموما مثبت بود، اما بعید است تاثیر ملموسی داشته باشد.

در T1، شواهد با کیفیت متوسط وجود داشت که تاثیر منفی بسیار کمی را در سلامت روان مادران نشان می‌داد (تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD): 0.07؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.00 تا 0.14؛ N = 3352؛ مطالعات = 2)؛ در T2، شواهد با کیفیت متوسط وجود داشت که هیچ تاثیری را نشان نمی‌داد (SMD: 0.00؛ 95% CI؛ 0.05 تا 0.05؛ N = 7091؛ مطالعات = 3) و در T3، شواهدی با کیفیت پائین حاکی از تاثیر مثبت بسیار کم وجود داشت (SMD: -0.07؛ 95% CI؛ 0.15- تا 0.00؛ N = 8873؛ مطالعات = 4). شواهدی حاکی از تاثیرات مثبت بسیار کم در سلامت روان و جسم مادران در T1 (خطر نسبی (RR): 0.85؛ 95% CI؛ 0.54 تا 1.36؛ N= 311؛ 1 مطالعه، کیفیت پائین) و T2 (RR: 1.06؛ 95% CI؛ 0.95 تا 1.18؛ N = 2551؛ 2 مطالعه، کیفیت متوسط) وجود داشت؛ تاثیر منفی بسیار کمی در سلامت روان و جسم مادران در T3 دیده شد (RR: 0.97؛ 95% CI؛ 0.91 تا 1.04؛ N= 1854؛ 1 مطالعه؛ کیفیت پائین).

در T1، شواهد با کیفیت متوسط حاکی از تاثیر منفی بسیار کم بر سلامت روان کودکان وجود داشت (SMD: 0.01؛ 95% CI؛ 0.06- تا 0.09؛ N = 2762؛ مطالعات = 1). در T2، یک تاثیر مثبت بسیار کم (SMD: -0.04؛ 95% CI؛ 0.08- تا 0.01؛ N = 7560؛ مطالعات = 5) و در T3 شواهدی با کیفیت پائین از یک تاثیر مثبت بسیار کم وجود داشت (SMD: -0.05؛ 95% CI؛ 0.16- تا 0.05؛ N = 3643؛ مطالعات = 3). شواهد با کیفیت متوسط پیرامون میزان تاثیر بر سلامت جسم کودکان نشان می‌داد که تاثیر منفی بسیار کمی در دوره T1 (SMD: -0.05؛ 95% CI؛ 12.0- تا 0.03؛ N = 2762؛ مطالعات = 1)، تاثیر مثبت بسیار کم در دوره T2 (SMD: 0.07؛ 95% CI؛ 0.01 تا 12.0؛ N = 7195؛ مطالعات = 3)، و تاثیر مثبت بسیار کم در دوره T3 (SMD: 0.01؛ 95% CI؛ 0.04- تا 0.06؛ N = 8083؛ مطالعات = 5)، مشاهده شده است. البته شواهدی از تاثیر منفی بیشتر در سلامت کودکان وجود داشت، اما این شواهد کیفیت پائین یا بسیار پائین داشتند.

تاثیرات مثبت کمی در میزان به کارگیری و درآمد شرکت‌کنندگان در دوره 18 تا 48 ماهه وجود داشت (کیفیت شواهد متوسط) اما این تاثیرات عمدتا در دوره 49 تا 72 ماهه وجود نداشتند (شواهد با کیفیت بسیار پائین تا متوسط) که این اغلب به آن دلیل بود که اعضای گروه کنترل، به صورت سرخود مشغول به کار می‌شدند. از آنجایی که اغلب مطالعات پیش از سال 2000 میلادی در آمریکای شمالی انجام شده بود، عمومیت‌پذیری نتایج ممکن است محدود باشد. با این حال، تمام سایت‌های مطالعه از این نظر که در کشورهایی با سطح درآمد بالا و سیستم رفاهی-اجتماعی توسعه یافته انجام شده بودند، مشابه بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information