نمودارهای رشد اختصاصی در مقابل جمعیت-محور به عنوان ابزار غربالگری برای تشخیص نوزادان کوچک نسبت به سن بارداری در زنان باردار کم‌خطر

نوزادان کوچک برای سن بارداری (SGA)، نوزادانی هستند که وزن هنگام تولد آنها کمتر از وزن 10% از جمعیت در نمودار رشد بر اساس جنس و سن بارداری آنها تعریف می‌شود. این تعریف هم شامل نوزادانی می‌شود که به‌طور معمول رشد کرده‌اند اما کوچک هستند، و هم نوزادانی که به پتانسیل رشد کامل خود نمی‌رسند (رشد محدود شده). نوزادان SGA در معرض افزایش خطر عوارض، ناراحتی جنین و حتی مرگ حین زایمان هستند. تشخیص نوزادان SGA یک چالش بزرگ برای همه ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بارداری است، به ویژه برای زنانی که بارداری سالمی دارند.

معمولا از چندین روش بالینی برای ارزیابی رشد نوزاد در دوران بارداری استفاده می‌شود، از جمله تخمین اندازه رحم با معاینه زن باردار (ارتفاع سمفیزیوفوندال (SFH) و یک یا یک سری اسکن اولتراسوند).

هر دو اندازه‌گیری فوق را می‌توان رسم کرد و در نمودارهای رشد دنبال کرد. اکثر خدمات زایمان از نمودارهای استاندارد رشد مبتنی بر جمعیت برای ارزیابی وزن جنین در دوران بارداری و نظارت بر تغییرات وزن هنگام تولد پس از تولد نوزاد استفاده می‌کنند. تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که نمودارهای رشد اختصاصی که برای عواملی مانند وزن و قد مادر، قومیت و تعداد نوزادان مادر تنظیم می‌شوند، ممکن است ارزیابی رشد جنین را دقیق‌تر کنند، و مشاوره‌های غیرضروری را برای تحقیقات و اضطراب والدین کاهش دهند.

در حال حاضر هیچ مطالعه‌ای در دسترس نیست. برای ارزیابی تاثیر استفاده از نمودارها در شرایط مختلف و برای اندازه‌گیری‌های ارتفاع فوندال و معیارهای سونوگرافی بر سلامت زنان و نوزادان آنها، به تحقیقات بیشتری نیاز است و باید شامل پیامدهای مهمی مانند مورتالیتی باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده موجود نیست. برای ارزیابی دقیق اینکه بهبود در تشخیص، ثانویه به فقط نمودارهای اختصاصی است یا تاثیر تغییر خط‌مشی، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی ‌شده بیشتری مورد نیاز است. تحقیقات آتی در کارآزمایی‌های بزرگ برای بررسی مزایا و مضرات (از جمله مورتالیتی پری‌ناتال) استفاده از نمودارهای رشد اختصاصی در شرایط مختلف و برای اندازه‌گیری ارتفاع پایه و معیارهای سونوگرافی مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

محدودیت رشد جنین به صورت عدم دستیابی به پتانسیل رشد تعریف شده و یکی از عوارض عمده بارداری محسوب می‌شود. این نوزادان اغلب، اگرچه نه عموما، برای سن بارداری کوچک (small for gestational age; SGA) هستند. SGA به عنوان وزن کمتر از یک صدک مشخص (معمولا صدک 10) تعریف می‌شود. شناسایی نوزادان SGA مهم است زیرا این نوزادان در معرض خطر ابتلا به موربیدیتی پری‌ناتال و مورتالیتی قرار دارند. غربالگری برای SGA یک چالش برای همه ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بارداری است و روش‌های فعلی ارزیابی بالینی قادر به تشخیص بسیاری از نوزادان SGA نیستند. مطالعات مشاهده‌ای بزرگ نشان می‌دهند که نمودارهای رشد اختصاصی ممکن است بهتر بتوانند میان کوچک بودن سرشتی (constitutional) و پاتولوژیک تمایز قائل شوند. نمودارهای اختصاصی برای متغیرهای فیزیولوژیکی مانند وزن و قد مادر، قومیت و تعداد بارداری‌ها تنظیم می‌شوند.

اهداف: 

ارزیابی فواید و مضرات استفاده از نمودارهای رشد مبتنی بر جمعیت در مقایسه با نمودارهای رشد اختصاصی به عنوان ابزار غربالگری برای تشخیص رشد جنین در زنان باردار.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (12 مارچ 2014) را جست‌وجو کرده، دستورالعمل‌های بالینی منتشرشده را مرور کرده، و فهرست منابع مطالعات مروری را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، شبه-تصادفی‌سازی شده‌ یا خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده که به مقایسه نمودارهای رشد اختصاصی در مقابل جمعیت-محور به عنوان ابزار غربالگری برای تشخیص رشد جنین در زنان باردار، پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای گنجاندن ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی شده‌ای معیارهای ورود را نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information