استنت گرافت‌های مختلف در ترمیم آنوریسم آئورت شکمی

پیشینه

آنوریسم، گسترش موضعی یک شریان است. آئورت شکمی بزرگ‌ترین سرخرگ بدن است که خون را از قلب به اندام‌های شکمی و پاها می‌رساند. اگر آنوریسم در آئورت شکمی رخ دهد می‌تواند گسترش یابد و ممکن است پاره شده و منجر به مرگ‌ومیر شود. جراحی باز می‌تواند این آنوریسم‌ها را درمان کند، این جراحی شامل باز کردن شکم و قرار دادن یک گرافت مصنوعی به جای منطقه گسترش یافته‌ است. یک درمان جایگزین جدید شامل یک استنت گرافت (stent graft) مصنوعی است، که از طریق یک رگ خونی شریانی در کشاله ران وارد عروق شده و در محل گسترش تثبیت می‌شود. این تکنیک ترمیم اندوواسکولار (endovascular repair) نامیده می‌شود. انواع بسیاری از استنت گرافت‌های مختلف وجود دارد. آنها در چگونگی اضافه شدن/دسترسی به عروق خونی، چگونگی اتصال به دیواره عروق، طراحی و نوع موادی که از آن ساخته می‌شوند، متفاوتند.

ویژگی‌های مطالعه و نتایج کلیدی

ما شواهد حاصل از مقایسه مستقیم انواع مختلف گرافت استنت را در ترمیم آنوریسم جست‌وجو کردیم (شواهد تا فوریه 2015 به‌روز است). این مرور هیچ نوع شواهدی را از هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که برتری نوع خاصی از گرافت‌ها را نسبت به انواع دیگر مشخص کرده باشد، نیافت. پژوهش بیشتری برای کمک به جراحان برای تصمیم‌گیری در مورد استفاده از نوع خاصی از استنت گرافت مورد نیاز است.

کیفیت شواهد

مرور کیفیت شواهد در غیاب مطالعات واجد شرایط برای ورود به این مرور، امکان‌پذیر نبود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

متاسفانه، هیچ داده‌ای مرتبط با مقایسه مستقیم عملکرد انواع مختلف استنت گرافت وجود نداشت. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و با کیفیت بالا که نقش انواع استنت گرافت را در ترمیم آنوریسم عروق شکمی ارزیابی می‌کنند، مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شیوع آنوریسم آئورت شکمی (abdominal aortic aneurysm; AAA) در انگلستان در افراد بالای 65 سال 4.9% تخمین زده می‌شود. بزرگ‌ شدن پیشرونده و غیر-قابل پیش‌بینی عروق می‌تواند منجر به پارگی شود. ترمیم اندوواسکولار (endovascular repair) در AAAها شامل یک سیستم استنت گرافت (stent graft) است که از طریق عبور از شریان فمورال و به کمک هدایت رادیولوژیک درون آئورت کار گذاشته می‌شود. در پی استقرار استنت درون شریان، یک اتصال و درزگیری در انتهای پروگزیمال و دیستال ناحیه فرود ایجاد و منجر به حذف ساک آنوریسم از گردش خون می‌شود. با افزایش محبوبیت ترمیم اندوواسکولار، افزایشی در تعداد طرح‌های استنت گرافت‌های تجاری موجود در بازار ایجاد شده ‌است. این یک نسخه به‌روز از مروری است که ابتدا در سال 2013 منتشر شد.

اهداف: 

این مرور با هدف بررسی انواع مختلف استنت گرافت‌ها برای ترمیم اندوواسکولار AAA انجام شد.

روش‌های جست‌وجو: 

هماهنگ کننده جست‌وجوی کارآزمایی‌های گروه عروق در کاکرین (Trials Search Co-ordinator; TSC)، پایگاه ثبت تخصصی (آخرین جست‌وجو در فوریه 2015) و پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (شماره 1؛ 2015) را جست‌وجو کرد. بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌ها برای یافتن جزئیات کارآزمایی‌های در حال انجام و منتشر نشده، به وسیله TSC جست‌وجو شد.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) منتشر شده و منتشر نشده درباره انواع استنت گرافت‌ها در ترمیم AAAها بدون محدودیت زبانی و طی مشورت با TSC گروه عروق در کاکرین بررسی شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما تصمیم گرفتیم جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را مطابق با کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات انجام دهیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای که معیارهای ورود را داشته باشد، شناسایی نشد. مرور کیفیت شواهد در غیاب مطالعات واجد شرایط برای ورود به این مرور، امکان‌پذیر نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information