مداخلات برای مدیریت فعالیت دوگانه کارکنان سلامت (داشتن بیش از یک شغل)

محققان در بنیاد همکاری کاکرین به دنبال انجام مروری از مطالعات مربوط به تاثیر مداخلات در توقف یا تنظیم فعالیت در میان کارکنان سلامت با بیش از یک شغل (فعالیت دوگانه) هستند. با این حال، پس از جست‌وجو برای یافتن تمام مطالعات مرتبط، آنها قادر به یافتن هیچ مطالعه‌ای نبودند که معیارهای آنها را برای ورود به این مرور سیستماتیک داشته باشد.

مداخلات برای تنظیم فعالیت دوگانه

بسیاری از متخصصان سلامت دارای دو یا چند شغل هستند. این وضعیت، فعالیت دوگانه نامیده می‌شود. در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، دستمزد کم و شرایط کاری دشوار باعث شده که بسیاری از کارکنان سلامت در بخش سلامت عمومی با مراقبت از بیماران خصوصی که در ازای خدمات دریافتی، پول پرداخت می‌کنند، درآمد خود را افزایش دهند. همچنین ممکن است کار در بخش خصوصی، علاوه بر این درآمد اضافی برای آنها، مزایایی را مانند وضعیت بالاتر، کنترل بیشتر بر ساعات کاری و فرصت‌های حرفه‌ای بهتر به همراه داشته باشد.

اجازه دادن به کارکنان سلامت بخش دولتی برای تکمیل درآمد خود، ممکن است حفظ کارکنان سلامت ماهر را در بخش دولتی آسان‌تر کند. این نوع فعالیت دوگانه همچنین ممکن است باعث شود که کارکنان سلامت زمان کمتری را در کار بخش دولتی خود سپری کنند، و همچنین ممکن است برخی از کارکنان سلامت را به کارکنانی بی‌کفایت و فاسد تبدیل کند. برای مثال، آنها ممکن است بدون گرفتن مرخصی، محل کار خود را ترک کرده و در بخش‌های خصوصی کار کنند؛ آنها ممکن است کیفیت خدمات خود را در بخش عمومی کاهش دهند تا بیماران را به دریافت فعالیت خصوصی خود سوق دهند؛ یا ممکن است منابع و امکاناتی را مانند حمل‌ونقل و داروها، از محل کار خود در بخش دولتی برای استفاده در شغل‌های بخش خصوصی خود دریافت کنند.

در برخی از کشورها، دولت‌ها ممنوعیت فعالیت دوگانه را اعمال کرده‌ یا تلاش کرده‌اند تعداد ساعاتی را که کارکنان سلامت آنها اجازه دارند در بخش خصوصی فعالیت کنند یا اینکه مجاز به دریافت چه مقدار درآمد از این فعالیت هستند، با اعمال مجوزهای اجباری و سقف قیمت بخش خصوصی تنظیم کنند. در کشورهای دیگر، کارکنان سلامت در صورتی که موافقت کنند فقط در بخش دولتی کار کنند، از تشویق‌های ویژه‌ای مانند حقوق بالاتر و ترفیع برخوردار می‌شوند، در حالی که کشورهای دیگر اجازه فعالیت خصوصی (کارکنان سلامت از بیماران خصوصی مراقبت کنند) محدودی را در امکانات و بخش‌های دولتی به کارکنان داده‌اند.

هنگام تلاش برای تنظیم فعالیت دوگانه چه اتفاقی می‌افتد؟

این تلاش‌ها برای تنظیم فعالیت دوگانه کارکنان سلامت به درستی مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، بنابراین نویسندگان قادر به یافتن هیچ مطالعه‌ای نبودند که مطابق با الزامات بیان شده آنها در مورد انواع طرح‌های مطالعه باشد. این مرور نشان می‌دهد که شکاف بزرگی در دانش ما در مورد اثربخشی سیاست مداخلاتی وجود دارد که سعی می‌کنند فعالیت دوگانه کارکنان سلامت را تنظیم کنند.

خلاصه‌ای از این مرور برای سیاستگذاران در اینجا در دسترس است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای مدیریت فعالیت دوگانه بین کارکنان سلامت، نیاز به بررسی دقیق اثرات مداخلات وجود دارد. با این حال، هنوز موضوعات ناشناخته زیادی در رابطه با فعالیت دوگانه وجود دارد. در طراحی مطالعات ارزیابی‌کننده اثرات مداخلات برای مدیریت فعالیت دوگانه می‌توان از مطالعات قبلی بهره‌مند شد که جنبه‌های مختلف فعالیت دوگانه، شیوع آنها و تاثیرات احتمالی آنها را بر ارائه خدمات سلامت ارزیابی کردند. این یافته‌ها، اطلاعاتی را در مورد طراحی مطالعاتی که به ارزیابی مداخلات برای مدیریت فعالیت دوگانه پرداختند، ارائه خواهند داد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فعالیت دوگانه، که به موجب آن کارکنان سلامت در دو یا چند شغل فعالیت می‌کنند، یک پدیده شایع در سطح جهانی است. در کشورهای با درآمد کم و متوسط و با منابع محدود، فعالیت دوگانه یک تهدید مداوم برای اثربخشی، کیفیت و تساوی خدمات سلامت به ویژه در بخش دولتی است. شناسایی مداخلات موثر در مدیریت فعالیت دوگانه حائز اهمیت است.

اهداف: 

ارزیابی اثرات مقررات اجرا شده برای مدیریت فعالیت دوگانه.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل موارد زیر بود: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL)، شماره 4؛ 2011؛ بخشی از کتابخانه کاکرین؛ www.thecochranelibrary.com جست‌وجو شد که شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه عملکرد مؤثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین (EPOC) (جست‌وجو در 26 می 2011)؛ MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations؛ 24 می 2011 (جست‌وجو در 26 می 2011)؛ MEDLINE, Ovid (از 1948 تا هفته دوم می 2011)؛ (جست‌وجو در 26 می 2011)؛ EMBASE, Ovid (از 1980 تا هفته بیستم 2011)؛ (جست‌وجو در 26 می 2011)؛ Science Citation Index and Social Sciences Citation Index؛ ISI Web of Science (از 1975 تا اکنون) (جست‌وجو در 04 دسامبر 2009)؛ LILACS (جست‌وجو در ژانویه 2010) و AIM (دسامبر 2009) (جست‌وجو در 18 دسامبر 2009) بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، کارآزمایی‌های غیرتصادفی‌سازی و کنترل‌شده، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (before-and-after) و مطالعات سری زمانی منقطع شده. فعالیت دوگانه به معنای تصدی بیش از یک شغل تعریف شد. مطالعاتی برای ورود مناسب بودند که بر مداخلات برای مدیریت فعالیت دوگانه در میان متخصصان سلامت شاغل در بخش سلامت عمومی متمرکز بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، معیارهای ورود و خروج مطالعات را هنگام غربالگری عناوین و چکیده‌های مقالات شناسایی شده اعمال کردند. همان دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، گزارش‌های کامل استنادات انتخاب‌شده را غربالگری کردند. در هر مرحله، نتایج مقایسه شده و اختلافات از طریق بحث حل شدند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای یافت نشد که قابلیت ورود را به این مرور داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information