نقش سیستم‌های رتبه‌بندی خطر در پیشگیری از بروز زایمان زودرس

شناسایی زنانی که بارداری آنها در معرض خطر بالاتر از حد میانگین زایمان زودرس قرار دارد، امکان ارائه مراقبت‌های دوران بارداری را در سطح بالاتری، با هدف پیشگیری از زایمان زودرس به زنان می‌دهد. زایمان زودرس (پیش از 37 هفته کامل بارداری) یک مشکل عمده سلامت عمومی در سراسر جهان است، و در 6% تا 10% از تولدها در کشورهای با درآمد بالا رخ می‌دهد. نسبتی از بارداری‌هایی که به‌طور نارس، بین 20 تا 36 هفته خاتمه می‌یابد، در سال‌های اخیر کاهش نیافته است. مداخلات پری‌ناتال، هم پیش از تولد (انتقال زنان به مراقبت‌های ثالثیه، تجویز استروئیدهای پیش از زایمان)، و هم پس از تولد (مراقبت‌های ویژه، سورفاکتانت) به‌طور قابل‌توجهی پیامدهای پری‌ناتال را بهبود بخشیده‌اند. تعدادی از سیستم‌های رتبه‌بندی عوامل خطرساز مرتبط با زایمان زودرس مورد استفاده قرار گرفتند. معیارهای سیستماتیک و عینی می‌توانند شامل سن، وضعیت تاهل، عوامل اجتماعی-اقتصادی، استعمال دخانیات، تهدید به سقط جنین، سابقه قبلی تولد نوزاد کم-‌وزن، سابقه مرده‌زایی، وزن و قد مادر باشند. توانایی آنها برای شناسایی زنانی که در معرض خطر زایمان زودرس بوده، و متعاقبا پیشگیری از زایمان زودرس، در کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده ارزیابی نشده است. جست‌وجو در منابع علمی برای این مرور هیچ کارآزمایی را در مورد استفاده از سیستم‌های رتبه‌بندی خطر در پیشگیری از زایمان زودرس نشان نداد. تعدادی از مشکلات اخلاقی در تصمیم‌گیری برای اجرای رتبه‌بندی خطر وجود دارد که ارزیابی نشده‌اند؛ به عنوان مثال، مداخله‌ای با عوارض بالقوه که ممکن است استفاده شود، یا بدون شواهدی از پیامدهای مطلوب‌تر به میزان بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، یا ممکن است مادر ترجیح دهد برخی از اطلاعات حساس وارد شده را در معیارها فاش نکند. نیاز به انجام مطالعات آینده‌نگری وجود دارد که استفاده از سیستم‌های رتبه‌بندی خطر را در پیشگیری از بروز زایمان زودرس ارزیابی ‌کنند، از جمله ارزیابی تاثیر آنها بر بهزیستی (well-being) زنان. اگر این مطالعات امیدوارکننده باشند، باید توسط یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده با توان کافی و با طراحی خوب دنبال شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

نقش سیستم‌های رتبه‌بندی خطر در پیشگیری از زایمان زودرس، ناشناخته است.

نیاز به انجام مطالعات آینده‌نگری وجود دارد که استفاده از یک ابزار طراحی شده غربالگری خطر را برای پیش‌بینی زایمان زودرس (در ترکیب با مداخلات مناسب بعدی) در پیشگیری از زایمان زودرس، شامل ارزیابی کمّی و/یا کیفی تاثیر آن بر بهزیستی (well-being) زنان، ارزیابی کنند. اگر این مطالعات امیدوارکننده باشند، باید توسط یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده با توان کافی و با طراحی خوب دنبال شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شناسایی بارداری‌های پُر-خطر نسبت به میانگین جامعه، برای امکان‌پذیری مداخلاتی با هدف پیشگیری از بروز پیامدهای نامطلوب مانند زایمان زودرس مهم است. بسیاری از سیستم‌های رتبه‌بندی طراحی شده برای طبقه‌بندی خطر تعدادی از پیامدهای بد بارداری (مثلا مورتالیتی پری‌ناتال، وزن کم هنگام تولد، و زایمان زودرس) ایجاد شده‌اند، اما معمولا بدون ارزیابی سودمندی و اعتبارشان مطرح شده‌اند.

اهداف: 

تعیین این که استفاده از یک ابزار غربالگری خطر طراحی شده برای پیش‌بینی زایمان زودرس (در ترکیب با مداخلات مناسب بعدی) بروز زایمان زودرس و زایمان بسیار زودرس و پیامدهای نامطلوب مرتبط را کاهش می‌دهد یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین را جست‌وجو کردیم (30 جون 2015).

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده یا شبه-تصادفی‌سازی شده (از جمله خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده) یا کنترل‌شده‌ای که میزان بروز زایمان زودرس را میان گروه‌هایی که از ابزار رتبه‌بندی خطر برای پیش‌بینی زایمان زودرس استفاده ‌کرده‌اند با گروه‌هایی که از ابزار جایگزین استفاده کرده‌اند یا بدون ابزار بوده‌اند مقایسه کرده‌اند؛ یا کارآزمایی‌های بالینی که استفاده از یک ابزار را در بارداری‌های مختلف مقایسه کرده‌اند.

گزارش‌ها ممکن است در نشریات داوری شده همتا (peer review) یا داروی شده غیر-همتا، منتشر شده یا منتشر نشده باشند، و به هر زبانی نوشته شده باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

همه نویسندگان مطالعه مروری برنامه‌ریزی کردند که به‌طور مستقل از هم، همه مطالعات بالقوه‌ای را که در استراتژی جست‌وجوی‌‌مان شناسایی کردیم، برای معیارهای ورود ارزیابی کنند. با این حال، هیچ مطالعه واجد شرایطی را شناسایی نکردیم.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوها هیچ کارآزمایی‌ای را در مورد استفاده از سیستم‌های رتبه‌بندی خطر برای پیشگیری از زایمان زودرس نشان ندادند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information