داروهای استنشاقی برای باز کردن راه‌های هوایی در موارد سندرم قفسه سینه حاد در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‏‌شکل

سوال مطالعه مروری

آیا برونکودیلاتورهای استنشاقی کوتاه-اثر برای مدیریت بالینی سندرم حاد قفسه سینه می‌توانند باعث کاهش بیماری و مورتالیتی در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‏‌شکل شوند و آیا این درمان عوارض جانبی به همراه دارد؟

پیشینه

بیماری سلول داسی‌شکل یک اختلال ارثی خونی است. افراد مبتلا به آن اغلب از سندرم قفسه سینه حاد رنج می‌برند. سندرم قفسه سینه حاد می‌تواند سبب تب، سرفه، درد قفسه سینه و تنگی‌نفس شده و تهدید کننده حیات بیمار است. اغلب، افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل و سندرم قفسه سینه حاد خس‌خس سینه هم دارند. خس‌خس سینه نشان می‌دهد که راه‌های هوایی باریک شده‌اند، مانند آنچه در آسم رخ می‌دهد. برونکودیلاتورها سبب شل شدن عضلات راه‌های هوایی می‌شوند، در نتیجه تنفس را آسان‌تر می‌کنند. این داروها به همین شیوه برای آسم نیز استفاده می‌شوند، مشابه آنچه در سندرم قفسه سینه حاد تجویز می‌شوند. این یک به‌روزرسانی از مرور کاکرین است که پیش از این منتشر شد.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این تاریخ به‌روز است: 25 جولای 2022.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ کارآزمایی‌ای را برای نشان دادن تاثیرات این داروها برای این بیماری نیافتیم.

نتایج کلیدی

برای ارزیابی فواید و خطرات استفاده از برونکودیلاتورهای استنشاقی در مدیریت بالینی سندرم قفسه سینه حاد در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل، انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اگر واکنش بیش از حد برونشیال یک جزء مهم از برخی اپیزودهای سندرم قفسه سینه حاد در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل باشد، استفاده از برونکودیلاتورهای استنشاقی اندیکاسیون پیدا می‌کنند. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب و با توان کافی برای ارزیابی فواید و خطرات افزودن برونکودیلاتورهای استنشاقی به درمان‌های موجود سندرم قفسه سینه حاد در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

برونکودیلاتورها برای درمان واکنش بیش از حد برونشیال در آسم استفاده می‌شوند. واکنش بیش از حد برونشیال ممکن است جزئی از سندرم قفسه سینه حاد در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل باشد. بنابراین، برونکودیلاتورها ممکن است در درمان سندرم قفسه سینه حاد مفید باشند. این یک به‌روزرسانی از مرور کاکرین است که پیش از این منتشر شد.

اهداف: 

برای تعیین اینکه استفاده از برونکودیلاتورهای استنشاقی کوتاه‌-اثر در مدیریت بالینی سندرم قفسه سینه حاد، مورتالیتی و موربیدیتی را در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل کاهش می‌دهند و ارزیابی اینکه این درمان اثرات جانبی به همراه دارد یا خیر، شواهد موجود را بررسی کردیم.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین را جست‌وجو کردیم، که شامل منابع شناسایی‌ شده از طریق جست‌وجوهای جامع در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی، جست‌وجوهای دستی در مجلات مرتبط و کتاب‌های چکیده ‌خلاصه مقالات کنفرانس‌ها بود. جست‌وجوهای بیشتر در MEDLINE (1966 تا 2004) و Embase (1981 تا 2004) و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی در حال انجام (28 سپتامبر 2022) انجام شدند.

تاریخ آخرین جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه هموگلوبینوپاتی: 25 جولای 2022.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده. کارآزمایی‌های که از روش‌های شبه‌-تصادفی‌سازی استفاده کردند، در صورتی در به‌روزرسانی‌های آینده این مطالعه مروری انتخاب خواهند شد که شواهد کافی را مبنی بر یکسان بودن گروه‌های درمان و کنترل در ابتدای مطالعه نشان دهند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی‌ای را نیافتیم که به بررسی استفاده از برونکودیلاتورها در مدیریت بالینی سندرم قفسه سینه حاد در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل پرداخته باشد.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ای را نیافتیم که به بررسی استفاده از برونکودیلاتورها در مدیریت بالینی سندرم قفسه سینه حاد در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی‌شکل پرداخته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information