فرمولاهای حاوی پروتئین هیدرولیز شده برای پیشگیری از بیماری آلرژیک در نوزادان

سوال مطالعه مروری

آیا تغذیه نوزادان با فرمولای حاوی پروتئین هیدرولیز شده باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری آلرژیک مانند آسم، درماتیت/اگزما، تب یونجه و آلرژی غذایی در طول دوران نوزادی و دوران کودکی می‌شود؟

پیشینه

بیماری آلرژیک عامل ایجاد بار (burden) سلامت قابل توجهی بر نوزادان، کودکان و بزرگسالان است. مصرف رژیم غذایی زودهنگام ممکن است بر توسعه بیماری آلرژیک تاثیر بگذارد. هنگامی‌ که نوزادان به‌طور انحصاری با شیر مادر تغذیه نمی‌شوند، استفاده از فرمولای هیدرولیز شده به جای فرمولای معمول شیر گاو می‌تواند بیماری آلرژیک را در نوزادان و کودکان کاهش دهد، اگرچه مطالعات بیشتری برای تایید این یافته مورد نیاز است. فرمولا‌های نوزاد برای کاهش احتمال ابتلا نوزادان به بیماری آلرژیک طراحی شده‌اند. این شامل فرمولا‌های هیدرولیز شده شیر گاو و شیر سویا است. این فرمولا‌ها، پروتئین‌های شیر را به پروتئین‌های کوچک‌تر و بالقوه دارای آلرژی کم‌تری تبدیل می‌کنند.

نتایج

این مرور از کارآزمایی‌ها، شواهدی را مبنی بر حمایت از تغذیه با فرمولای هیدرولیز شده برای پیشگیری از بیماری آلرژیک در ترجیح بر تغذیه انحصاری با شیر مادر نیافت. این مرور هم‌چنین نشان داد برای نوزادانی که قادر به تغذیه انحصاری با شیر مادر نیستند، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تغذیه طولانی‌مدت نوزاد با فرمولای هیدرولیز شده در مقایسه با شیر گاو، با هر گونه تفاوتی در بیماری آلرژیک، آسم، اگزما، رینیت، آلرژی غذایی یا فرمول شیر گاو در هر نقطه زمانی مرتبط است. با این حال، داده‌های محدودی درباره نوزادانی که به‌طور انحصاری با فرمولا تغذیه می‌شوند نشان می‌دهد که تغذیه با فرمولای هیدرولیز شده به جای فرمولای شیر گاو می‌تواند بیماری آلرژیک نوزاد را کاهش دهد. در رابطه با کیفیت شواهد و هماهنگی نتایج نگرانی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد انجام مطالعه مستمر مورد نیاز است. شواهد موجود در این مرور از جست‌وجوهای منابع علمی به دست آمد که تا نوامبر 2017 به‌روز شدند.

نتیجه‌گیری‌ها

هیچ شواهد قابل توجهی را برای حمایت از تغذیه کوتاه‌-مدت یا طولانی‌مدت با فرمولای هیدرولیز شده در مقایسه با فرمولای شیر گاو برای پیشگیری از بیماری آلرژیک در نوزادانی که قادر به تغذیه انحصاری با شیر مادر نیستند، نیافتیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما هیچ شواهدی را برای حمایت از تغذیه کوتاه‌-مدت یا طولانی‌مدت با فرمولای هیدرولیز شده در مقایسه با تغذیه انحصاری با شیر مادر برای پیشگیری از بیماری آلرژیک نیافتیم. شواهد با کیفیت بسیار پائین نشان می‌دهند که استفاده کوتاه‌-مدت از EHF در مقایسه با CMF ممکن است از CMA نوزادی پیشگیری کند. پیش از اجرای این عمل، انجام کارآزمایی‌های بیش‌تری توصیه می‌شود.

ما هیچ شواهدی را برای حمایت از تغذیه طولانی‌مدت با فرمولای هیدرولیز شده در مقایسه با CMF برای پیشگیری از بیماری آلرژیک در نوزادانی که قادر به تغذیه انحصاری با شیر مادر نیستند، نیافتیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

از فرمولای نوزاد حاوی پروتئین‌های هیدرولیز شده برای پیشگیری از بیماری آلرژیک در نوزادان، به جای فرمولای شیر گاو (cow’s milk formula; CMF) استاندارد شده به‌طور گسترده‌ای حمایت شده است. با این حال، مشخص نیست که شواهد حاصل از کارآزمایی بالینی از این یافته حمایت می‌کنند یا خیر.

اهداف: 

مقایسه تاثیرات بر بیماری آلرژیک هنگامی ‌که نوزادان با فرمولای هیدرولیز شده در برابر CMF یا شیر مادر تغذیه می‌شوند. اگر فرمولاهای هیدرولیز شده موثر باشند، تعیین اینکه کدام نوع از فرمولاهای هیدرولیز شده موثرتر هستند، از جمله فرمولای کاملا هیدرولیز شده یا تقریبا هیدولیز شده (EHF/PHF). تعیین اینکه نوزادان در معرض خطر پائین یا بالای ابتلا به بیماری آلرژیک قرار دارند و این‌که تغذیه با فرمولاهای هیدرولیز شده برای نوزادان دریافت کننده زودهنگام فرمولای کوتاه‌-مدت (چند روز اول پس از تولد) یا طولانی‌مدت مزیتی به همراه دارد یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما به جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، شماره 11، 2017)؛ MEDLINE (از 1948 تا 3 نوامبر 2017) و Embase (از 1974 تا 3 نوامبر 2017) پرداختیم. هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بازیابی شده و مرورهای قبلی را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما به دنبال کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی شده‌ای بودیم که به مقایسه استفاده از فرمولای هیدرولیز شده در برابر شیر مادر یا CMF پرداختند. پیامدها با ≥ 80% پیگیری شرکت‌کنندگان از کارآزمایی‌های واجد شرایط برای ورود واجد شرایط بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را انتخاب کردند، کیفیت کارآزمایی را ارزیابی و داده‌های حاصل از مطالعات وارد شده را استخراج کردند. تجزیه‌و‌تحلیل اثر ثابت انجام شد. اثرات درمان به صورت خطر نسبی (RR) و تفاوت خطر (RD) با 95% فاصله اطمینان و کیفیت شواهد با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) بیان شد. پیامد اولیه تمام بیماری آلرژیک (از جمله آسم، درماتیت آتوپیک، رینیت آلرژیک و آلرژی غذایی) بود.

نتایج اصلی: 

در مجموع 16 مطالعه وارد شد.

دو مطالعه به ارزیابی تاثیر مکمل‌یاری سه الی چهار روزه نوزادی با EHF در بیمارستان پس از زایمان در برابر تغذیه با شیر مادر پاستوریزه شده پرداختند. یک مطالعه واحد که 90 نوزاد را به کار گرفت هیچ تفاوتی را در تمام بیماری آلرژیک (RR: 1.43؛ 95% CI؛ 0.38 تا 5.37) یا هر گونه بیماری آلرژیک خاص را تا دوران کودکی از جمله آلرژی شیر گاو (cow's milk allergy; CMA) (RR: 7.11؛ 95% CI؛ 0.35 تا 143.84) گزارش نکرد. یک مطالعه واحد تفاوتی را در CMA نوزاد گزارش نکرد (RR: 0.87؛ 95% CI؛ 0.52 تا 1.46؛ 3559 شرکت‌کننده). کیفیت شواهد برای تمام پیامدها بسیار پائین ارزیابی شد.

هیچ کارآزمایی واجد شرایطی به مقایسه فرمولای هیدرولیز شده طولانی‌مدت در برابر تغذیه با شیر مادر نپرداخت.

دو مطالعه تاثیر مکمل‌یاری سه الی چهار روزه نوزاد با EHF را در برابر CMF ارزیابی کردند. یک مطالعه واحد که 90 نوزاد را ثبت‌نام کرد هیچ تفاوتی را در تمام بیماری آلرژیک (RR: 1.37؛ 95% CI؛ 0.33 تا 5.71؛ 77 شرکت‌کننده) یا هر گونه بیماری آلرژیک خاص از جمله CMA تا دوران کودکی گزارش نکرد. یک مطالعه واحد کاهش را در اهمیت مرزی CMA نوزادی گزارش کرد (RR: 0.62؛ 95% CI؛ 0.38 تا 1.00؛ 3473 شرکت‌کننده). کیفیت شواهد برای تمام پیامدها بسیار پائین ارزیابی شد.

دوازده مطالعه تاثیر تغذیه طولانی‌مدت نوزاد را با فرمولای هیدرولیز شده با CMF مقایسه کردند. داده‌ها تفاوتی را در تمام بیماری آلرژیک در نوزادان (RR معمول: 0.88؛ 95% CI؛ 0.76 تا 1.01؛ 2852 شرکت‌کننده؛ 8 مطالعه) و کودکان (RR معمول: 0.85؛ 95% CI؛ 0.69 تا 1.05؛ 950 شرکت‌کننده؛ 2 مطالعه) و هم‌چنین تفاوتی را در هیچ یک از بیماری آلرژیک خاص از جمله آسم نوزادی (RR معمول: 0.57؛ 95% CI؛ 0.31 تا 1.04؛ 318 شرکت‌کننده؛ 4 مطالعه)، اگزما (RR معمول: 0.93؛ 95% CI؛ 0.79 تا 1.09؛ 2896 شرکت‌کننده؛ 9 مطالعه)، رینیت (RR معمول: 0.52؛ 95% CI؛ 0.14 تا 1.85؛ 256 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه)، آلرژی غذایی (RR معمول: 1.42؛ 95% CI؛ 0.87 تا 2.33؛ 479 شرکت‌کننده؛ 2 مطالعه) و CMA (RR: 2.31؛ 95% CI؛ 0.24 تا 21.97؛ 338 شرکت‌کننده؛ 1 مطالعه) نشان ندادند. کیفیت شواهد برای تمام پیامدها بسیار پائین ارزیابی شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information