اصلاح روتین موی ناحیه اطراف واژن زنان هنگام پذیرش در بیمارستان برای زایمان

هنگامی که زنان برای انجام زایمان در بیمارستان بستری می‌شوند، ممکن است موهای ناحیه تناسلی خود را با تیغ بتراشند (perineal shaving). این کار با این فرض انجام می‌شود که در صورت پارگی پرینه یا انجام اپیزیوتومی (episiotomy)، تراشیدن مو خطر بروز عفونت را کاهش می‌دهد و بخیه زدن را آسان‌تر کرده و به زایمان‌های ابزاری کمک می‌کند. اصلاح موی ناحیه پرینه در برخی کشورها یک روش معمول است. سه کارآزمایی‌ کنترل‌شده که در مجموع شامل 1039 زن بودند، بین سال‌های 1922 و 2005 گزارش شدند. آنها هر کدام از یک داروی ضدعفونی کننده پوست استفاده کرده و تراشیدن موی پرینه را با کوتاه کردن موهای ناحیه وولو (vulval) مقایسه کردند. کیفیت کلی شواهد از بسیار پائین (برای پیامدهای بروز عارضه تب در مادر پس از زایمان و عفونت نوزاد) تا پائین (برای پیامدهای میزان رضایت مادر و عفونت زخم) متغیر بود. وقتی یافته‌های کارآزمایی‌ها با هم ترکیب شدند، هیچ تفاوتی میان تراشیدن و عدم تراشیدن موی ناحیه پرینه در تعداد مادرانی که دچار تب شدند، یافت نشد. یک کارآزمایی همچنین عفونت زخم ناحیه پرینه، بروز زخم‌های باز و رضایت مادر را بلافاصله پس از تکمیل ترمیم پرینه بررسی کرد و تفاوتی را بین گروه‌ها نیافت. همانطور که در یکی از کارآزمایی‌ها توضیح داده شد، بیشتر عوارض جانبی مربوط به اصلاح موی ناحیه پرینه بعدا رخ دادند. این موارد شامل تحریک، قرمزی، خراش‌های سطحی متعدد ناشی از تیغ و سوزش و خارش وولو بود. یک کارآزمایی میزان رضایت مادر را ارزیابی کرد و تفاوتی را بین گروه‌ها پیدا نکرد. دیگر پیامدها مانند درد، خجالت یا ناراحتی در طول رشد مجدد مو، گزارش نشدند. مرور حاضر هیچ شواهدی را مبنی بر وجود مزایای بالینی با اصلاح موی ناحیه پرینه پیدا نکرد. نتراشیدن موی ناحیه پرینه به صورت روتین در زنان پیش از زایمان، بی‌خطر به نظر رسید.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای توصیه به تراشیدن موی ناحیه پرینه در زنان هنگام زایمان وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اصلاح موی ناحیه تناسلی یا پرینه روشی است که پیش از زایمان انجام می‌شود تا در صورت پارگی خودبه‌خودی پرینه یا انجام اپیزیوتومی، خطر بروز عفونت کاهش یابد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات اصلاح روتین موی ناحیه پرینه پیش از زایمان بر پیامدهای مادر و نوزاد، بر اساس بهترین شواهد موجود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین را جست‌وجو کردیم (12 جون 2014).

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های کنترل‌شده (از جمله شبه-تصادفی‌سازی شده) که اصلاح موی ناحیه پرینه را با عدم انجام آن مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم همه مطالعات بالقوه را برای گنجاندن ارزیابی کردند، خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کرده و داده‌ها را با استفاده از یک فرم از پیش طراحی‌شده، استخراج کردند. صحت (accuracy) داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بررسی شد.

نتایج اصلی: 

سه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (1039 زن) که بین سال‌های 1922 و 2005 منتشر شدند، معیارهای از پیش تعیین‌شده را داشتند. در نخستین کارآزمایی، 389 زن به‌طور متناوب برای دریافت آماده‌سازی پوست و تراشیدن موی ناحیه پرینه یا کوتاه کردن موهای وولو (vulval) انتخاب شدند. در کارآزمایی دوم، که شامل 150 شرکت‌کننده بود، تراشیدن موی ناحیه پرینه با کوتاه کردن موهای بلند فقط برای پروسیجر‌ها، مقایسه شد. در سومین و جدیدترین کارآزمایی، 500 زن به‌طور تصادفی به تراشیدن یا کوتاه کردن موهای ناحیه پرینه اختصاص یافتند. پیامد اولیه برای هر سه کارآزمایی‌، بروز عارضه تب در مادر بود؛ هیچ تفاوتی به دست نیامد (خطر نسبی (RR): 1.14؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.73 تا 1.76). در آخرین کارآزمایی با حضور 500 زن، که تنها کارآزمایی برای ارزیابی پیامدهای زیر بود، هیچ تفاوتی از نظر عفونت زخم ناحیه پرینه (RR: 1.47؛ 95% CI؛ 0.80 تا 2.70) و باز شدن زخم ناحیه پرینه (RR: 0.33؛ 95% CI؛ 0.01 تا 8.00) یافت نشد. در کوچک‌ترین کارآزمایی، تعداد کمتری از زنانی که تراشیدن موی ناحیه پرینه را دریافت نکردند، در مقایسه با زنانی که این کار برای آنها انجام شد، کلونیزاسیون باکتریایی گرم منفی داشتند (RR: 0.83؛ 95% CI؛ 0.70 تا 0.98). در کارآزمایی‌ای که این پیامد را گزارش کرد، هیچ موردی از عفونت در نوزاد در هر دو گروه رخ نداد. در کارآزمایی بزرگ‌تر که این پیامد را گزارش ‌کرد، تفاوتی در میزان رضایت مادر بین گروه‌ها وجود نداشت (تفاوت میانگین (MD): 0.00؛ 95% CI؛ 0.13- تا 0.13). هیچ یک از کارآزمایی‌ها در مورد ترومای پرینه گزارشی را ارایه ندادند. یک کارآزمایی در مورد عوارض جانبی مداخله گزارش داد، که شامل تحریک، قرمزی، سوزش و خارش بود.

کیفیت کلی شواهد از بسیار پائین (برای پیامدهای بروز عارضه تب در مادر پس از زایمان و عفونت نوزاد) تا پائین (برای پیامدهای میزان رضایت مادر و عفونت زخم) متغیر بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information