استات نقره به افراد در ترک سیگار کمک می‌کند؟

محصولات استات نقره (silver acetate) (آدامس، قرص مکیدنی و اسپری) در ترکیب با سیگار، طعم فلزی ناخوشایندی ایجاد می‌کنند، بنابراین از آنها به عنوان نوعی درمان بیزاری از سیگار استفاده می‌شود. با این حال، مرور کارآزمایی‌ها شواهد کمی را پیدا کرد که نشان دهد استات نقره به ترک سیگار کمک می‌کند. هر گونه تاثیر مفید استات نقره به احتمال زیاد بسیار کوچک و کمتر از تاثیری است که پیش از این برای درمان جایگزین نیکوتین اثبات شده است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کارآزمایی‌های موجود شواهد کمی را برای تاثیر خاص استات نقره در ترویج ترک سیگار نشان می‌دهند. فواصل اطمینان برای این نسبت (ratio) بسیار گسترده هستند. با این حال، حد بالای فواصل اطمینان برای تاثیر مثبت برابر با افزایش مطلق نرخ ترک سیگار، معادل تقریبا 4% است. بنابراین، هرگونه تاثیر این عامل احتمالا کمتر از درمان جایگزین نیکوتین است. فقدان تاثیر استات نقره ممکن است منعکس کننده انطباق ضعیف با درمانی باشد که دلیل آن ایجاد یک محرک ناخوشایند است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

استات نقره (silver acetate) در ترکیب با سیگار طعم ناخوشایندی ایجاد کرده و تبدیل به یک محرک آزاردهنده می‌شود. این ماده به اشکال مختلف و با هدف خاموش کردن میل به استعمال سیگار، با جفت کردن آن با یک محرک ناخوشایند، به بازار عرضه شده است.

اهداف: 

هدف از این مرور، تعیین اثربخشی محصولات استات نقره (آدامس، قرص مکیدنی، اسپری) برای ترویج ترک سیگار بود.

روش‌های جست‌وجو: 

در پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه اعتیاد به دخانیات در کاکرین جست‌وجو کردیم. آخرین جست‌وجو در جولای 2012 انجام شد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده را از استات نقره برای ترک سیگار با گزارش‌هایی از وضعیت سیگار کشیدن حداقل شش ماه پس از شروع درمان، وارد کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌های مربوط به نوع ماده، دوز و شکل استات نقره، معیارهای پیامد، روش تصادفی‌سازی، و کامل شدن دوره پیگیری را در دو نسخه استخراج کردیم.

معیار پیامد اصلی، پرهیز از استعمال سیگار، تائید شده از طریق بیوشیمیایی (biochemically validated abstinence from smoking) پس از حداقل شش ماه پیگیری در شرکت‌کنندگانی بود که در ابتدای مطالعه سیگاری بودند. افرادی که در دوره پیگیری از دست رفتند، به عنوان افرادی در نظر گرفته شدند که به مصرف سیگار ادامه دادند. هر جا که اقتضا می‌کرد، متاآنالیز را با استفاده از مدل تاثیر ثابت انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

دو مطالعه داده‌های پیگیری طولانی‌مدت را در مورد بیمارانی ارائه کردند که به‌طور تصادفی برای دریافت استات نقره یا دارونما (placebo) انتخاب شدند. در یکی از این مطالعات، بازوی سومی وجود داشت که شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به دریافت آدامس نیکوتین 2 میلی‌گرم اختصاص یافتند. خطر نسبی (RR) تجمعی برای ترک سیگار با استات نقره در برابر دارونما 1.04 (95% فاصله اطمینان: 0.69 تا 1.57) بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information