Podcast: Quines són les perspectives i experiències de pares, mares i cuidadors informals, en relació a les vacunacions sistemàtiques infantils?

La majoria de les revisions de la literatura de Cochrane examinen les evidencies quantitatives sobre els efectes de les cures de la salut o de l’atenció social; no obstant això, algunes revisions inclouen estudis qualitatius per mirar d’entendre millor per què i com les intervencions funcionen, o no. En una nova revisió del Febrer del 2017, Heather Ames i els sues col·legues del Centre Noruec pel Coneixement sobre els Serveis de Salut, pertanyent a l’Institut Noruec de Salut Pública a Oslo, han fet una revisió qualitativa de l'experiència comunicativa de pares i mares en relació amb las vacunacions infantils. En aquest podcast, els autors ens presenten els seus resultats.

Xavier Bosch-Capblanch, del Swiss TPH i editor del grup Cochrane-EPOC, ha traduït i enregistrat aquest podcast.

- Read transcript

La majoria de les revisions de la literatura de Cochrane examinen les evidencies quantitatives sobre els efectes de les cures de la salut o de l’atenció social; no obstant això, algunes revisions inclouen estudis qualitatius per mirar d’entendre millor per què i com les intervencions funcionen, o no. En una nova revisió del Febrer del 2017, Heather Ames i els sues col·legues del Centre Noruec pel Coneixement sobre els Serveis de Salut, pertanyent a l’Institut Noruec de Salut Pública a Oslo, han fet una revisió qualitativa de l'experiència comunicativa de pares i mares en relació amb las vacunacions infantils. En aquest podcast, els autors ens presenten els seus resultats.

Aquesta investigació qualitativa està enfocada en com la gent percep i experimenta el món al seu voltant. La nostra revisió d’estudis qualitatius explora com els pares i mares experimenten la comunicació sobre les vacunacions infantils pels nens i nenes més petits de sis anys d'edat. Aquesta revisió complementa altres revisions Cochrane sobre els efectes de les estratègies de comunicació en els coneixements, actituds i comportament dels pares i mares davant les vacunacions infantils.
Les vacunacions infantils són una forma eficaç de prevenir les malalties greus de la infància, tot i que, per raons molt diferents, molts nens i nenes encara no reben totes les vacunes recomanades. Alguns pares i mares no tenen accés a les vacunes, de vegades degut a una poca qualitat dels serveis de salut, a la distància a un centre de salut o a situacions de pobresa. Altres pares i mares no confien en les vacunes o en el treballador de la salut que les administra; mentre que d’altres, més comunament, no veuen cap necessitat de vacunar els seus fills.
Per abordar aquestes qüestions, els governs i organismes de salut sovint intenten comunicar-se amb els pares sobre les vacunacions infantils, sobre tot en les mateixes instal·lacions sanitàries, en les llars o en la comunitat. La comunicació pot ser bidireccional i interactiva; per exemple en les converses cara a cara entre els pares i les proveïdors de serveis de salut; o pot ser directa o unidireccional, com per exemple a través de missatges de text, cartells, fulletons, la ràdio o la televisió. Alguns tipus de comunicació faciliten que els pares i mares parlin activament sobre las vacunes, el seu riscs i beneficis, i sobre les malalties que prevenen; mentre que altres tipus de comunicacions es limiten a dónar informació sobre aquests assumptes o sobre quan i on estan disponibles de les vacunes.
La nostra revisió té com a objectiu ajudar als actors que participen en programes de vacunació a comprendre com pares i mares experimenten diferents tipus de comunicació sobre les vacunacions i també com això influeix en la seva decisió de vacunar els seu fills. En aquesta revisió de la literatura qualitativa s’hi van incloure 38 estudis. La majoria dels estudis es van dur a terme en països d’alta renda i exploren les percepcions de les mares en relació amb la comunicació sobre les vacunacions.
En general, els pares i mares volen més informació de la que normalment reben i en alguns casos, la manca d'informació els ha portat a preocupar-se i a penedir-se de la seva decisió en relació a la vacunacions. Pares i mares volen un informació equilibrada sobre la riscs i beneficis potencials de las vacunes, presentada de manera simple i clara i adaptada a la seva situació. Tambien volen que la informació sobre les vacunes estigui disponible fora dels serveis de salut i que es proporcioni amb antelació suficient en relació a les consultes per vacunar-se.
En general, als pares i mares els hi resulta difícil saber en quina font d'informació sobre les vacunacions confiar, així com trobar informació que els hi sembli sense biaix i equilibrada. Els treballadors de la salut són considerats com una font important d’informació i pares i mares tenen expectatives concretes em les seves interaccions amb ells. De vegades, una comunicació deficient i unes relacions negatives amb els treballadors de la salut influencien les decisions sobre les vacunacions. La quantitat d'informació que volen pares i mares, així com les fonts en les que creuen confiar, semblen estar vinculades a la acceptació de les vacunacions; els pares i mares més indecisos volen més informació.
La lliçó apresa és que estem raonablement segurs en l'evidència que suggereix que pares i mares volen informació clara, oportuna i equilibrada sobre les vacunacions dels seus fills, i què tot sovint troben una mancança d’aquesta informació. A més, podem concloure, tot i que amb baixa o moderada certesa, que la quantitat d'informació que pares i mares volen i que les fonts en les que confien semblen estar vinculades al seu grau d’acceptació de les vacunacions.

Si voleu aprofundir en les conclusions d'aquesta síntesi de l’evidència qualitativa i en les conclusions dels estudis inclosos, podeu accedir lliurement a la revisió completa en línia a la “CochraneLibrary punt com”. Només cal que aneu a la pàgina web i cercar ‘qualitative synthesis and vaccination.

Close transcript