Nasze logo

%PIECE0%

Nasze logo  ma swoją historię...

Koło składa się z dwóch liter ‘C’, które reprezentują naszą światową współpracę. Linie w obrębie tego koła odzwierciedlają podsumowanie wyników najbardziej znanego przeglądu systematycznego. Każda linia pozioma przedstawia wyniki jednego z badań, a romb łączny wynik, będący najlepszym oszacowaniem czy leczenie jest skuteczne, czy szkodliwe. Romb jest położony wyraźnie na lewo od pionowej linii przedstawiającej "brak efektu", czyli dane naukowe wskazują na korzystny efekt leczenia. To graficzne przedstawienie nazywamy “wykresem drzewkowym”. Wykres drzewkowy w naszym logo jest zilustrowaniem przykładu, że przeglądy systematyczne mają potencjał, aby poprawiać opiekę zdrowotną. Pokazuje on, iż kortykosteroidy podawane kobietom w ciąży zagrożonym porodem przedwczesnym mogą uratować życie noworodkom.

Pomimo wielu badań wskazujących na korzystny efekt podawania kortykosteroidów, przyjmowanie tej metody leczenia przez położników było powolne. Przegląd systematyczny (pierwotnie opublikowany przez Crowley i wsp. i cyklicznie aktualizowany) wywarł ogromny wpływ na zwiększenie częstości stosowania tego leczenia. Ta prosta interwencja uratowała prawdopodobnie tysiące wcześniaków.


Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania logo Cochrane odwiedź naszą stronę "Logo i polityka udzielania poparcia" na stronie społeczności Cochrane.

Share/Save