Nasze władze i polityka

Władze

Cochrane jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, a jej działalność określa Statut Organizacji.

Rada Zarządzająca Cochrane obejmuje 13 członków, w tym osoby wybrane spośród osób zaangażowanych w działalność Cochrane oraz członków powołanych z zewnątrz. Rada jest odpowiedzialna za nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem kierunku strategicznego Cochrane. Zobacz wszystkich członków Rady.

Rada nadzoruje pracę Dyrektora Generalnego oraz Głównego Zespołu Wykonawczego, które wspierają rozwój i realizację wszystkich prac w obrębie grup i projektów Cochrane. (Przeczytaj więcej informacji o naszej strukturze organizacyjnej.)

W 2016 r. Cochrane zweryfikowało i zaktualizowało strukturę Rady. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej organizacji..

   Cindy Farquhar
Współprzewodniczące Rady Cochrane: Lisa Bero (L) i Cindy Farquhar

Polityka

Cochrane opracowała kompleksowe zasoby w celu rozwiązywania istotnych kwestii dotyczących polityki redakcyjnej i organizacyjnej.

Zasoby polityki redakcyjnej i wydawniczej dostępne są na stronie internetowej naszej społeczności.

Informacje dotyczące polityki organizacyjnej istotne dla organizacji i społeczeństwa dostępne są na cochrane.org

Informacje dotyczące polityki organizacyjnej istotne dla społeczności Cochrane dostępne są na stronie internetowej naszej społeczności .


Przejrzystość

Pracujemy, aby zapewnić przejrzystość wszystkich działań Cochrane.  Nasze Sprawozdania Roczne i raporty finansowe publikowane są na naszej stronie internetowej. Większość dokumentów rozpatrywanych przez naszą Radę, a także protokoły z posiedzeń są dostępne on line. Cochrane posiada również kompleksową politykę dotyczącą konfliktu interesów, która odnosi się do wszystkich współpracowników Cochrane.

Udostępnij/Zapisz